Veileder kulturminnedokumentasjon

Byantikvaren har utviklet en veileder for de som skal dokumentere historien til planområder slik den var før tiltaket blir iverksatt.

Bergen kommune har klare retningslinjer for at byutvikling og  arealplanlegging skal skje i tråd med historiske tradisjoner og eksisterende kvaliteter. Kommunen setter krav om dokumentasjon av kulturminnemiljø og -strukturer i forbindelse med alle plansaker, både offentlige og private planer.

Hensikten med en kulturminnedokumentasjon er at den skal dokumentere historien innenfor planområdet frem til tiltak blir iverksatt. Videre skal den danne et viktig beslutningsgrunn lag for den videre planprosessen.