Bryggen sett fra Strandsiden
Bilde: Byantikvaren i Bergen

Åpent møte verdensarv og klimasårbarhet

Hvilke klimaendringer vil vi merke mest i Bergen og hvordan vil de påvirke verdensarvverdiene på Bryggen? Åpent møte, onsdag 19.april 2023 kl. 18:00 i Byantikvarens lokaler, Skostredet 5

Climate Vulnearbility Index 

Forskere, forvaltningsmiljøer tilknyttet både klimaendring og kulturminneforvaltning og eiere av bygninger på Bryggen diskuterte dette under et tredagers arbeidsseminar om verdensarv og klimasårbarhet, 12-14.april. 

Seminaret ble ledet av Scott Heron og Jon Day, begge fra James Cook Universitetet i Australia. De har utviklet denne metoden med utgangspunkt i sitt arbeid tilknyttet Great Barrier Reef. 

Riksantikvaren og Miljødirektoratet har tatt initiativ til at alle verdensarvstedene i Norges skal bruke denne metoden som hjelpemiddel i forvaltningen av verdensarven.