Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Solheim Nord

Kontaktinformasjon

Mary Alice Økland er programleder for områdesatsingen i Bergen, og kontaktperson for områdesatsingen i Solheim nord.

Løvstakkdagene 28.-29. august ble gjennomført i nydelig sommervær

Ordfører Rune Bakervik ønsket velkommen og sparket Løvstakkdagene i gang med en fin tale.

Det nye fellesbiblioteket på Ny-Krohnborg har byens beste utsikt

Det flotte fellesbiblioteket som åpnet i august er et skolebibliotek og folkebibliotek i ett og samme bibliotek.

Selebert besøk på Ny-Krohnborg

Onsdag 9. februar besøkte H.K.H. Kronprinsen Ny-Krohnborg skole

Oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste

27. januar ble oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste markert etablert i kultursalen på Ny Krohnborg. Dora P. Loro gav en fin presentasjon av brobyggerne og hvordan de vil arbeide.

Områdesatsingen forsker på skolefrafall

Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering og Høgskolen på Vestlandet skal samarbeide om forskning på faktorer som hemmer og fremmer ungdommers mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.

Nå har ungdom eget uteområde på Danmarks plass

– Dette er et sted for ungdom, lokale ungdommer har vært med på å bestemme hvordan det skal bli, og vi tar det i bruk med en gang!