Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Solheim Nord

Kontaktinformasjon

Mary Alice Økland er programleder for områdesatsingen i Bergen, og kontaktperson for områdesatsingen i Solheim nord.

Selebert besøk på Ny-Krohnborg

Onsdag 9. februar besøkte H.K.H. Kronprinsen Ny-Krohnborg skole

Oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste

27. januar ble oppstart av Vestland Krysskulturell Brobyggertjeneste markert etablert i kultursalen på Ny Krohnborg. Dora P. Loro gav en fin presentasjon av brobyggerne og hvordan de vil arbeide.

Områdesatsing skal forske på skolefrafall

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og Høgskolen på Vestlandet skal samarbeide om forskning på faktorer som hemmer og fremmer ungdommers mulighet til å gjennomføre videregående opplæring.

Åpnet tre lekeplasser i Solheim

Lien, Løvstakklien og Solheim ballbane lekeplass er åpnet og klar for bruk.

Nå har ungdom eget uteområde på Danmarks plass

– Dette er et sted for ungdom, lokale ungdommer har vært med på å bestemme hvordan det skal bli, og vi tar det i bruk med en gang!