Bildet viser utsikt mot Ulriken fra Nordnes
BYEN VÅR: Smitt og smau, historie og fjell - Bergen i et nøtteskall. Bildet er tatt på Klosterhaugen på Nordnes.
Bilde: Nina Blågestad

Visste du dette om Bergen?

I 2023 var det registrert 132 melkekyr i Bergen, og vi hadde 184 nedbørsdager. Her får du oppdaterte tall om byen mellom de syv fjell og oss som bor her.

Ke' det går i? Bergen og bergenserne er nokke for seg sjøl. Under fakta om Bergen finner du små og store fakta om byen vår. I denne saken har vi samlet noen av dem, og klikker du videre, får du hele herligheten.  

Historie

Hva betyr navnet Bergen? Og hvordan har byen utviklet seg gjennom historien, fra den ble grunnlagt i 1070 og frem til i dag? Mer om Bergens historie 

Bildet viser utsikt fra Murallmenningen mot Bryggen.
BYLIV I GAMLE DAGER: Bildet er tatt rundt 1900 og viser utsikt fra Murallmenningen mot Bryggen. Mange av bygningene på bildet er der også i dag.
Bilde: Bergen Byarkiv

Befolkning

Bergen vokser jevnt og trutt. Per 1. januar 2024 talte vi 291.940 innbyggere. Vi har alltid vært en multikulturell by, og 20 prosent av byens befolkning har bakgrunn fra et annet land. Visste du at rundt 249.000 av innbyggere bor i de syv ulike bydelene utenfor sentrum? I 2023 ble det inngått 1.003 ekteskap, og 385 par skilte seg. Mer om befolkning, innvandring, folketall i bydelene, ekteskap og skilsmisser.

Bildet viser utsikt over Fyllingsdalen fra Løvstakken
FYLLINGSDALEN: Med 30.614 innbyggere er Fyllingsdalen nest minst av bydelene når det gjelder folketall.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Klima og natur

Bergen kalles ikke uten grunn også for regnbyen. I 2023 var det 184 regndager, og 30. januar var det våteste døgnet med 59,2 millimeter nedbør. Men regnet har også noen positive sider, og bergenserne er opptatt av både klimamålene og det å ta vare på naturen. Mer om klima og se nøkkeltall 

Bildet viser en mann med paraply som ser utover Vågen
VÆR OG VIND: Bergen er kjent for mye regn og vær.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Næringsliv og sysselsetting

Nærheten til sjø og fiske, ikke minst knyttet opp mot handel, har alltid vært viktig for Bergen. En stor del av byens inntekter kommer fra olje og fisk. Visste du at Bergen hadde 228.130 sysselsatte i 2023, og gjennomsnittlig bruttoinntekt var på 522.820 kroner? Bergen ønsker også å være en kunnskapsby og har rundt 40.000 studenter. I 2023 ble det avlagt 247 doktorgrader i byen vår.  Mer om næringsliv og se nøkkeltall fra Bergensindeksen

Fjellbyen 

Bergen er omkranset av syv fjell, og har i tillegg mange flere. Det høyeste er Gullfjellet, med 987 m.o.h. Vet du hvilke som inngår i syvfjellsturen og hvor høye disse er? Mer om Bergens fjell

Bildet viser to kvinner på tur på byfjellene.
BORTSKJEMTE PÅ FJELL: Bergenserne har kort vei til praktfulle friluftsområder i byfjellene både fra sentrum og de ulike bydelene. Bildet er tatt på Landåsfjellet.
Bilde: Hanne Farestvedt

Landbruk og husdyrhold

Visste du at Bergen er blant de ti største landbrukskommunene i Vestland, både i antall søkere om produksjonstilskudd og omsøkt areal? I 2023 hadde byen 8.662 verpehøns. Flere nøkkeltall for husdyrhold 

Sauer som beiter på fjellet
NYTER FRIHETEN PÅ FJELLET: I 2023 hadde Bergen 2.003 sauer og 2.664 lam til utmarksbeite. Bildet er fra Ulskebjørnen i Åsane.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Bymiljø

Visste du at Bymiljøetaten i Bergen kommune har ansvar for cirka 13.000 kvadratmeter med sommerblomster og cirka 13.000 kvadratmeter med rosebed. I tillegg etterser de 1.892 parkbenker, 131 lekeområder og over 93 kilometer turvei? Mer om bymiljø 

Bildet viser blomster i Byparken
BYPARKEN: Bymiljøetaten sørger for at Byparken og Musikkpaviljongen er blomstrende vakker.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Bybanen er ryggraden i Bergens kollektivsystem, og har også vært svært viktig for byutviklingen de siste ti årene. Bybanen til Fyllingsdalen åpnet 21. november 2022, og bystyret har vedtatt reguleringsplan for Bybanen til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane i mai 2023. Det er også store planer for å utvikle Dokken, som i dag er et havneområde. 
 

Bildet viser samferdselsministeren som klipper snoren ved åpning av Bybanen til Fyllingsdalen
ÅPNET BYBANEN TIL FYLLINGSDALEN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk æren av å klippe snoren da Bybanens linje 2 offisielt ble åpnet. Her sammen med fylkesordfører Jon Askeland (t.v) og ordfører Linn-Kristin Engø.
Bilde: Andrew Buller

Slik styres byen 

I Bergen har vi både byråd og bystyre. Men hva er forskjellen på de to, og hvem har ansvar for hva? Les mer om byparlamentarisme, byråd og bystyre

Bergensdialekten 

Vet du hva et bekkalokk er? Eller kanskje ble du helt månebedotten da du så en bossmann som drylte te' tjommien sin? Bergensdialekten har mange særegne ord og utrykk som kan være vanskelig for innflyttere å forstå. Bli litt klokere med vår bergensordliste.

Bildet viser et bekkalokk ved Smålungeren
BEKKALOKK: I Bergen sentrum er det mange bekkalokk, som her ved Smålungeren.
Bilde: Håvard Holme