Her er sakene fra byrådet 19. oktober

Byrådet som forretningsministerium har blant annet behandlet saker om sluttmelding for Kronstad oppveksttun, restaurering av Dalaelva og forslag om å nedfelle Jon Fosse-sitat i bybildet.

I bystyrets møte 18. oktober meldte byrådsleder Rune Bakervik at han går av som byrådsleder. Byrådet fungerer derfor nå som et forretningsministerium. 

På møtet torsdag 19. oktober har byrådet som forretningsministerium blant annet behandle disse sakene:

Vedtak 

Saken om permanent og midlertidig bobilparkering ble trukket. 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.