Gå tilbake til:
Du er her:
Bystyremøte
SENDES DIREKTE: Bystyrets møte sendes på bystyrets web-TV. Ordfører Rune Bakervik leder møtet.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Les sakene fra bystyret 26. januar

Av aktuelle saker er plan for nye Rolland skole, kompensasjonsordning for lokale virksomheter, samt handlingsplan mot radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet.

Bystyrets møte 26. januar ble gjennomført digitalt på Teams.  

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet i etterkant på bystyrets web-TV. 

Interpellasjoner

Vedtak

Helse og omsorg

Barnehage og skole

  • Regulerer for nye Rolland skole. Dagens hovedbygg skal rives og det skal bygges et nytt hovedbygg med plass til 350 elever. Bystyret vedtok innstillingen, samt tre nye merknader om henholdsvis mulighet for at personer med funksjonsnedsettelse kan levere barn på en sikker måte, om energibrønner for temperaturregulering, samt om det skal tas hensyn til allergier ved valg av beplantning.
  • Har fått sluttmelding for Åsane videregående skole - kulturhus. Innstillingen ble vedtatt.

Kultur og idrett

Bymiljø

Administrasjon

Se også saksregister

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling er trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Videre på internett