Fagopplæring i utvalget 8. november 2023

Utvalg for helse og sosial hadde fagopplæring i sitt første møte for perioden den 8. november 2023. Under finner du presentasjonene som ble lagt fram fra de to byrådsavdelingene.

Her er presentasjonene som ble lagt fram fra de to byrådsavdelingene:

Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg

Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold