Presentasjoner fra UHSO 6. desember 2023

Utvalg for helse og sosial presentert tilleggsinnstilling 1 til budsjett 2024 og HØP 2024-2027, i artikkelen under finner du presentasjonene.

Francis Solomon holdt også en presentasjon på vegne av sin organisasjon: Hold min hånd Solomon