1. Barne- og familiehjelpen (BFH)

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  Hos oss møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne. Vi arbeider for at barn og ...
 2. Psykolog, råd og veiledning i barne- og familietjenesten

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  Psykologer i barne- og familietjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende med gravide, barn ...
 3. Råd og veiledning til foreldre og gravide

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpen har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ...
 4. Musikkterapi til barn, unge og familier

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpens musikkterapitilbud er for både barn, ungdommer (0-18 år) og familier som ...
 5. Angstmestringskurs for barn og unge

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpen tilbyr angstmestringskurs til barn og unge som strever med uro og ...
 6. Noen å snakke med - barn og unge 0-18

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpen er til for deg som trenger noen å snakke med. Hos oss møter du trygge ...
 7. Hjelpetjenester for barn og unge

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Det skal være trygt og godt å vokse opp i Bergen. Mange barn, unge og familier møter likevel på ...
 8. Rådgiving til foreldre og barn med samarbeidsvansker (TIBIR)

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  , som opplever problemer mellom barn og foreldre. Vi tilbyr PMTO-terapi, PMTO-foreldregrupper og ...
 9. Veiledning for foreldre: COS og ICDP

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  . Kursene er et tilbud til deg som ønsker å bli tryggere i foreldrerollen og få bedre kontakt med barnet ...
 10. Skolehelsetjeneste

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Skolehelsetjeneste
  Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Dette gjelder også elever som har ...
 11. Familieråd

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  utfordringer for barn hjemme, på skolen eller i fritiden. Det er barnets møte, hvor muligheter og ressurser er ...
 12. Velkommen til bergensskolen

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og ...
 13. Miljøterapeutisk avlastning

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  . Bergen kommune tilbyr avlastningstjenester til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og ...
 14. Helsestasjon for ungdom, et gratis dropin-tilbud

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Helsestasjon og skolehelsetjeneste
  På helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier og lege. Her kan du for eksempel snakke om ...
 15. Kulturhuset Danckert Krohn

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Fritidstilbud
  grunnet restaurering. Her er det kurs, arrangementer og aktiviteter, lokaler for utlån og leie, og egen ...