1. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som d ...
 2. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT
  Nødvendig for noen - bedre for alle Universell utforming er helt nødvendig for enkelte grupper. ...
 3. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming. ...
 4. > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og ...
 5. > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  gien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som omfatter kartlegging av naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer. ...
 6. > Forside > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Kommunetorget
  byggende hjemmebesøk til seniorer, handlingsplan for selvmordsforebygging, Bylivsprisen og plan for universell utforming. ...
 7. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  Bystyret er opptatt av universell utforming, inklusiv allergivennlige planter på tak og uteområder. ...
 8. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Økonomi og administrasjon
  nne nå hele befolkningen, uavhengig av funksjonsnedsettelser og språklige barrierer. Klart språk og universell utforming står sentralt. ...
 9. > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om den enkelte plan > Byrådsavd. for næring, kultur og idrett
  Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. ...
 10. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Tilgjengelighetserklæringer
  ng er en detaljert oversikt som viser i hvor stor grad en nettside oppfyller 47 lovpålagte krav til universell utforming . Her kan du se status og melde fra til oss om feil. ...
 11. > Forside > Hva skjer > Tema > Byromsutforming, Bryggen – Torget
  e tema: Overordnet designgrep Bygulvet Historieformidling Byromsbruk og trafikksystem Varelevering Universell utforming Møblering Lyskonsept Se forslaget til BYROMSUTFORMING her: p ...
 12. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Lovverk og styrende dokumenter
  Bergen kommune ønsker å ligge i forkant når det gjelder universell utforming og har derfor vedtatt strengere krav til universell ...
 13. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Tilgjengelighetserklæringer
  aljert oversikt som viser i hvor stor grad en nettside oppfyller 47 lovpålagte krav i Forskrift for universell utforming av IKT.I Bergen kommune har vi i flere år jobbet målrettet me ...
 14. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  lister Dokumentene under kan du bruke som verktøy når du tester om løsningen din oppfyller krav til universell utforming: xlsxTestmal universell utforming [55.22 kB ...
 15. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Selve testingen bør gjennomføres av en fagperson som har kompetanse innen universell utforming. Det kan være en webdesigner, frontend-utvikler, tester eller ...
 16. > Forside > Hva skjer > Samfunn
  Kontoen har et positivt utgangspunkt og en underholdende vinkling som gjør universell utforming lett forståelig også for de som ikke er fagpersoner. ...
 17. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  var Regnbueplassen tenkt til Johanneskirketrappen, men dette var ikke hensiktsmessig med hensyn til universell utforming. Les mer i tidligere omtale fra byrådet. ...
 18. > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Bystyrets kontor > Om oss
  Behov for endring i valgdistriktene og bruk av alternative valglokaler vurderes ut fra kriteriet om universell utforming. Valgutstyr og valgmateriell oppgraderes. ...
 19. > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om den enkelte plan > Byrådsavd. for byutvikling
  Bystyret legger også vekt på universell utforming, og at personer med funksjonsnedsettelse skal tas hensyn til ...
 20. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  Bystyret legger også vekt på universell utforming, og at personer med funksjonsnedsettelse skal tas hensyn til ...