1. Universell utforming av IKT

  > Forside > Hva skjer > Tema
  Alle kommunens IKT-løsninger for innbyggere og ansatte skal være universelt utformet, slik at alle kan bruke løsningene. Her kan du lese om hvordan vi jobber, og hva vi krever av våre leverandører.
 2. Hvordan lykkes med universell utforming?

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som du må jobbe ...
 3. Hvorfor er universell utforming viktig og riktig?

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT
  Nødvendig for noen - bedre for alle Universell utforming er helt nødvendig for enkelte grupper. En ...
 4. Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune

  > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og ...
 5. Meld deg på temasamling om universell utforming 16. februar

  > Forside > Hva skjer > Samfunn
  Råd for personer med funksjonsnedsettelse inviterer til temasamling om universell utforming innen ...
 6. Krav til våre leverandører om universell utforming av IKT

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming. ...
 7. Inviterer til møte om Plan for universell utforming 19. november

  > Forside > Hva skjer > Bymiljø
  Velkommen til åpent innspillsmøte om Plan for universell utforming 19. november. ...
 8. Turvei mellom Øyjordsåsen og Hellen festning

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Friluftsliv > Turløyper
  Turveien mellom Øyjordsåsen og Hellefjellet har utsiktspunkt og er delvis universell utformet. ...
 9. Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, barnehage, SFO og skole

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  9. Universell utforming ...
 10. Faglig grunnlag for Naturstrategien

  > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer. ...
 11. Les Kommunetorget for 9. november

  > Forside > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Kommunetorget
  , handlingsplan for selvmordsforebygging, Bylivsprisen og plan for universell utforming. ...
 12. Regulerer for ny barnehage i grønne omgivelser på Skinstø

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  . Bystyret er opptatt av universell utforming, inklusiv allergivennlige planter på tak og uteområder. ...
 13. Ny kulturplan for mennesker med utviklingshemming på plass

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Kultur og idrett
  mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. ...
 14. Brøyting og strøing i Bergen kommune

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Vann, vei og trafikk > Vei, transport og parkering > Brøyting
  eksempel bruk av kost/børste på maskiner for å få frem tektile heller for å sikre universell utforming ...
 15. Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027

  > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om enkeltplaner > Byrådsavd. for kultur, frivillighet og inkludering
  kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. ...
 16. Biblioteksplassen

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Natur, klima, miljø > Natur > Park
  varelevering og ikke minst til universell utforming. Det nedre området - i nærheten av Storsenterets innganger ...
 17. Jubileumsstien - gå Bergen på langs

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Natur, klima, miljø > Natur > Friområde
  ). Universell utforming Deler av turen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Dette gjelder starten på etappe 2 ...
 18. Byromsutforming, Bryggen – Torget

  > Forside > Hva skjer > Tema > Byromsutforming, Bryggen – Torget
  Bymiljøetaten arbeider med forslag til utforming og bruk av byrommene langs Bryggen og Torget ...
 19. Lovverk og styrende dokumenter

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Lovverk og styrende dokumenter
  når det gjelder universell utforming og har derfor vedtatt strengere krav til universell utforming av ...
 20. Hvordan kan du som leverandør sikre at løsningen din virker for alle?

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  , fordi det gjerne er de som utfordrer løsningene mest på brukervennlighet og universell utforming. Virker ...