1. > Forside > Hva skjer > Tema
  Alle kommunens IKT-løsninger for innbyggere og ansatte skal være universelt utformet, slik at alle kan bruke løsningene. Her kan du lese om hvordan vi jobber, og hva vi krever av våre leverandører.
 2. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som d ...
 3. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT
  Nødvendig for noen - bedre for alle Universell utforming er helt nødvendig for enkelte grupper. ...
 4. > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og ...
 5. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming. ...
 6. > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Friluftsliv > Turløyper
  Videre er veien stedvis bratt og det har ikke vært mulig å få til universell utforming på veien. Frem til utsiktspunkt med universell ...
 7. > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  ...Universell utforming av IKT ...
 8. > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  gien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som omfatter kartlegging av naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer. ...
 9. > Forside > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Kommunetorget
  byggende hjemmebesøk til seniorer, handlingsplan for selvmordsforebygging, Bylivsprisen og plan for universell utforming. ...
 10. > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  Bystyret er opptatt av universell utforming, inklusiv allergivennlige planter på tak og uteområder. ...
 11. > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  ...Universell utforming ...
 12. > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Fritidstilbud
  ...Universell utforming og tilgjengelighet ...
 13. > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om den enkelte plan > Byrådsavd. for næring, kultur og idrett
  Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. ...
 14. > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Økonomi og administrasjon
  nne nå hele befolkningen, uavhengig av funksjonsnedsettelser og språklige barrierer. Klart språk og universell utforming står sentralt. ...
 15. > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  ...9. Universell utforming ...
 16. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Tilgjengelighetserklæringer
  ng er en detaljert oversikt som viser i hvor stor grad en nettside oppfyller 48 lovpålagte krav til universell utforming . Her kan du se status og melde fra til oss om feil. ...
 17. > Forside > Innbyggerhjelpen > Vann, vei og trafikk > Vei, transport og parkering > Veivedlikehold
  ften av brøyting, salting, strøing, bortkjøring av snø, rydding av siktsoner og tilrettelegging for universell utforming. Vi prioriterer bruk av miljøvennlige metoder der det er muli ...
 18. > Forside > Innbyggerhjelpen > Natur, klima, miljø > Natur > Friområde
  ne ved etappestart vil du kjenne igjen turgåeren i grønt (enkel), blå (middels) og rød (krevende). Universell utforming Deler av turen er tilgjengelig for rullestolbrukere. ...
 19. > Forside > Hva skjer > Tema > Byromsutforming, Bryggen – Torget
  e tema: Overordnet designgrep Bygulvet Historieformidling Byromsbruk og trafikksystem Varelevering Universell utforming Møblering Lyskonsept Se forslaget til BYROMSUTFORMING her: p ...
 20. > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Lovverk og styrende dokumenter
  Bergen kommune ønsker å ligge i forkant når det gjelder universell utforming og har derfor vedtatt strengere krav til universell ...