1. Universell utforming av IKT

  > Forside > Hva skjer > Tema
  Alle kommunens IKT-løsninger for innbyggere og ansatte skal være universelt utformet, slik at alle kan bruke løsningene. Her kan du lese om hvordan vi jobber, og hva vi krever av våre leverandører.
 2. Hvordan lykkes med universell utforming?

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som d ...
 3. Hvorfor er universell utforming viktig og riktig?

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT
  Nødvendig for noen - bedre for alle Universell utforming er helt nødvendig for enkelte grupper. ...
 4. Krav til våre leverandører om universell utforming av IKT

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming. ...
 5. Universell utforming på gang- og turveinettet i Bergen kommune

  > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  Rapport om universell utforming gir en oversikt over relevant kunnskap om tilgjengelighet og ...
 6. Digitale verktøy i skolen

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  ...Universell utforming ...
 7. Turvei mellom Øyjordsåsen og Hellen festning

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Friluftsliv > Turløyper
  Videre er veien stedvis bratt og det har ikke vært mulig å få til universell utforming på veien. Frem til utsiktspunkt med universell ...
 8. Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, barnehage, SFO og skole

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Grunnskoleopplæring
  ...9. Universell utforming ...
 9. Faglig grunnlag for Naturstrategien

  > Forside > Hva skjer > Tema > Naturstrategi > Faglig grunnlag
  gien er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som omfatter kartlegging av naturmangfold, turveier med universell utforming, byromsanalyser med mer. ...
 10. Les Kommunetorget for 9. november

  > Forside > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Kommunetorget
  byggende hjemmebesøk til seniorer, handlingsplan for selvmordsforebygging, Bylivsprisen og plan for universell utforming. ...
 11. Regulerer for ny barnehage i grønne omgivelser på Skinstø

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Bymiljø
  Bystyret er opptatt av universell utforming, inklusiv allergivennlige planter på tak og uteområder. ...
 12. Ny kulturplan for mennesker med utviklingshemming på plass

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Kultur og idrett
  Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. ...
 13. Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027

  > Forside > Om kommunen > Planer i kommunen > Informasjon om den enkelte plan > Byrådsavd. for kultur, frivillighet og inkludering
  Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. ...
 14. Tilgjengelighetserklæringer for nettstedene våre

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Tilgjengelighetserklæringer
  ng er en detaljert oversikt som viser i hvor stor grad en nettside oppfyller 47 lovpålagte krav til universell utforming . Her kan du se status og melde fra til oss om feil. ...
 15. Brøyting og strøing i Bergen kommune

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Vann, vei og trafikk > Vei, transport og parkering > Veivedlikehold
  ften av brøyting, salting, strøing, bortkjøring av snø, rydding av siktsoner og tilrettelegging for universell utforming. Vi prioriterer bruk av miljøvennlige metoder der det er muli ...
 16. Jubileumsstien - gå Bergen på langs

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Natur, klima, miljø > Natur > Friområde
  ne ved etappestart vil du kjenne igjen turgåeren i grønt (enkel), blå (middels) og rød (krevende). Universell utforming Deler av turen er tilgjengelig for rullestolbrukere. ...
 17. Byromsutforming, Bryggen – Torget

  > Forside > Hva skjer > Tema > Byromsutforming, Bryggen – Torget
  e tema: Overordnet designgrep Bygulvet Historieformidling Byromsbruk og trafikksystem Varelevering Universell utforming Møblering Lyskonsept Se forslaget til BYROMSUTFORMING her: p ...
 18. Lovverk og styrende dokumenter

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Lovverk og styrende dokumenter
  Bergen kommune ønsker å ligge i forkant når det gjelder universell utforming og har derfor vedtatt strengere krav til universell ...
 19. Hvordan kan du som leverandør sikre at løsningen din virker for alle?

  > Forside > Hva skjer > Tema > Universell utforming av IKT > Krav til våre leverandører
  lister Dokumentene under kan du bruke som verktøy når du tester om løsningen din oppfyller krav til universell utforming: xlsxTestmal universell utforming [55.22 kB ...
 20. Åpnet ny lekeplass i Fana

  > Forside > Hva skjer > Bymiljø
  a de grønne kvalitetene i det eksisterende naturrommet, samtidig med å sikre økt tilgjengelighet og universell utforming, sambruk og et bredt aktivitetstilbud. ...