Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturminnegrunnlag: Kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest

Foreliggende kulturminnegrunnlag fra 1998 er en del av Byantikvarens arbeid med å kartfeste og sikre informasjon og kunnskap om det historiske kulturlandskapet i Bergen kommune.

Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun vest, 1998 bilde
 
 

For de fleste planer og konsekvensutredninger innen Bergen kommunes grenser vil det foreligge et tilsvarende kulturminnegrunnlag med identisk disposisjon og innholdsrekkefølge.

Kulturminnegrunnlaget er utarbeidet hos KBY, Byantikvaren og skal benyttes som underlagsmateriale for videre planarbeid og skal ligge som vedlegg til kommunedelplanen frem til politisk behandling. Det vil også være grunnlagsmateriale for senere saksbehandling innen planområdet.

Vedlegg