Les sakene fra byrådet 21. desember

Av aktuelle saker er ferietilbud for utviklingshemmede, oppgradering av Haukeland skole, nytt bofelleskap og grendehus i tidligere Haugland skole og høring av ny fastlegestrategi.

På møtet torsdag 21. desember har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune