Bilde av representantene i bystyresalen
WEB-TV: Du kan følge bystyredebatten og votering over sakene direkte på bystyrets web-TV.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Se sakene og bystyret i opptak fra 21. og 22. juni

Du kan se debatten i opptak på web-TV. Av aktuelle saker er plan for likestilling, Grønn strategi, idrettsplan og plan for studenter, bosetting av flyktninger og videre veivalg for Lotheveien.

Dette var bystyret sitt siste møte før sommeren og gikk over to dager, 21. og 22. juni. Det ble holdt i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet.

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV, navigere i klipp fra diskusjonen for hver enkelt sak. 
 

Interpellasjoner

På sakskartet:

For detaljer om hva bystyret vedtok i den enkelte sak, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Barnehage og skole

gutt som titter ut av et lekeapparat
VIL STYRKE DET SPESIALPEDAGOGISKE FELTET: Bystyret skal vedta Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Strategien har som en overordnet føring at det spesialpedagogiske feltet og det allmennpedagogiske feltet skal kobles tettere sammen.
Bilde: Bergen kommune


Helse, omsorg og inkludering

Skisse av boliger
ÅTTE NYE BUSTADER: Åtte nye kommunale utleigebustadar er no klare til å gjennomførast på Petedalsmyra. Bustadane vil gi ein heim til menneske med psykiske lidingar. Investeringsramma er på 111,4 millionar kroner.
Bilde: Rambøll/ Henning Larsen AS


Kultur og idrett

COLLAGE IDRETTSANLEGG
FREMTIDENS IDRETTSANLEGG: Idrettsplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av idrettsanlegg. Idrettsplan 2023–2027 – Rulleringen av anleggsdel gir status for anlegg og behov for anlegg, anleggsstruktur samt en prioriteringsliste for utbygging av idrettsanlegg i Bergen kommune.
Bilde: Ronny Lockert, Rune Carlsen og TIF Viking ved Roger Gjelsvik


Bymiljø

skisse fra prosjektet
BEDRE BYLIV PÅ DANMARKS PLASS: Hovedformål for mulighetsstudien er hvilke muligheter som kan finnes for å transformere Danmarks plass og omgivelsene til et velfungerende byområde med bedre byliv, der trafikken i mindre grad skal være dominerende. Studien identifisert 20 større og mindre tiltak fordelt på temaene trafikk, sykkel, gange, byrom og arkitektur.
Bilde: Norconsult


Økonomi, administrasjon og næring

bilde av studenter
NORGES BESTE BY FOR STUDENTER? "Norges beste by å være student i - temaplan for studenter" legger opp til at Bergen kommune skal bidra til at studenter ønsker å studere i byen, at studentene i Bergen trives og utvikler seg mens de utdanner seg her og at nyutdannede oppfatter Bergen som en attraktiv by å bli værende i eller flytte til.
Bilde: Nina Blågestad


Se sakregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også:

Vil du ha nyhetsbrev fra oss? 

For å abonnere, gå til www.bergen.kommune.no/nyhetsbrev og legg inn e-post-adressen din.