Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.06.2020
Merknadsfrist: 18.08.2020
Saksnummer: 201743843
Arealplan-ID: 66000000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Årstad, gnr. 159, bnr. 190. Detaljregulering. Planforslaget bygger på Bergen kommunes visjon om å transformere Mindemyren fra næringsområde til en urban bydel.

Om planforslaget

Plankonsulent Holon Bergen AS foreslår på vegne av forslagstillere Rasmussen Eiendom AS og AF Gruppen Norge AS, representert ved LAB Eiendom, detaljregulering for et område på Mindemyren i Årstad bydel.

Foreliggende planforslag bygger på Bergen kommunes visjon om å transformere Mindemyren fra næringsområde til en urban bydel (Mindebyen). For å oppnå dette forslås det en funksjonsblanding med ulike formål som bolig, forretning, bevertning, kontor og offentlig og privat tjenesteyting. Eksisterende kontorbygg på gnr. 159, bnr. 1015 skal videreføres som en del av den nye bebyggelsesstrukturen.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

NB! Grunnet koronatiltak er ekspedisjonen i Plan- og bygningsetatens kundesenter stengt inntil videre. Man kan derfor ikke komme til kundesenteret og se papirversjon av kunngjøringen. Dokumentene ligger tilgjengelig på nett, og telefoner til kundesenteret besvares som vanlig. Telefon 55 56 63 10.

Vedlegg

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad