Gå tilbake til:
Du er her:

Dokken utvikling AS skal håndtere utviklingen på Dokken

Utviklingsselskapet er opprettet for å håndtere utviklingen av de kommunalt eide eiendommene på Dokken.

Dokken utvikling AS ble opprettet av Bergen kommune i bystyrevedtak den 22.juni 2022. Byrådet ble gitt fullmakt til å stifte selskapet.

Selskapsformen  åpner opp for en selskapsstruktur der enkelteiendommer kan legges inn i egne aksjeselskap, som blir datterselskaper av utviklingsselskapet. I tillegg til selskapets vedtekter, vedtok bystyret en eierstrategi som  tydeliggjør kommunens forventninger til Dokken utvikling AS.

Av bystyrevedtaket fremgår det blant annet at når kommunen overfører eiendommer til selskapet skal dette legges frem som egne saker for bystyret. Byrådet må også legge frem den årlige planen fra selskapet for bystyret. 
Les tidligere omtale fra byrådet.

Les også:
Les sak og vedtak om selskapsform fra bystyrets møte 28.april 2021
Ekstern juridisk utredning og anbefaling om best egnet selskapsmodell

  

Følg oss på