Ny-Krohnborg skole fra 1924, tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel, var ferdig rehabilitert i 2012.
Ny-Krohnborg skole fra 1924, tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel, var ferdig rehabilitert i 2012.
Bilde: Byantikvaren i Bergen

Antikvarisk dokumentasjon

Antikvarisk dokumentasjon publisert her er utarbeidet av Byantikvaren knytter seg normalt til en enkelt bygning eller et bygningskompleks, og omfatter kommunale bygninger med kulturminneverdi.

Antikvarisk dokumentasjon er som regel ganske detaljert til forskjell fra kulturminnegrunnlag som er mer overordnede analyser av større områder og kulturmiljø.

Kulturhistorisk rapport for kommunale skolebygg fra 1724 til 1979

Antikvarisk dokumentasjon for andre kommunale bygninger

Byantikvarens veileder for antikvarisk dokumentasjon