Torgalmenningen på en regnfull dag.Blomsterurner og bygninger venstre, byen oppover mot Skansen og fjellet rett frem og tre personer med paraply som spaserer mot Sjøfartmonumentet
Bilde: Andrey Andronov

Arkitektur i Bergen

Her finner du Bergens kommunes strategier knyttet til arkitektur og utforming av de bygde omgivelser.

 Du finner også et utvalg av arenaer der Byarkitekten bidrar til å sette arkitektur på dagsorden, og fremmer innovativ, bærekraftig og inkluderende arkitektur:

Arkitektur og byformingsstrategi - Arkitektur+ er premissgiver for planlegging og den arkitektoniske utformingen av alle nye tiltak i Bergen kommune.

Trestrategi - Tre+ er Bergen kommunes sentrale virkemiddel for å fremme økt og bevisst bruk av tre i bygde omgivelser.

Bergen kommunes Arkitektur-og byformingspris utgis årlig av Rådet for Byforming og Arkitektur, der Byarkitekten har sekretær funksjon.

Arkitektur og menneskerettigheter - Building Dignity er et internasjonalt program med mål om å fremme menneskerettigheter i bygde omgivelser.

Bopilot er et forskningsprosjekt med mål om å fremme innovasjon og mangfold i boligsektoren, og fremme boliger med dele- og fellesløsninger gjennom dialog og samarbeid med boligmarkedet.

BIFF + Byarkitekten er et samarbeid mellom Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) og Byarkitekten der det vises et utvalg av filmer som omhandler arkitektur og byutvikling.

FutureBuilt i Bergen er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslipp.

Arkitektur på kart. I denne kartoversikten kan du utforske prisbelønte bygg og anlegg, samt fire arkitektoniske byvandringer.