Bopilotkonferansen

Bopilotkonferansen 5. mai 2022

NTNU og Bergen og Trondheim kommuner inviterte til konferanse om sosialt bærekraftige boligløsninger, og hvilke rolle kommuner, arkitekter, boligutviklere og innbyggere kan spille for å realisere dem.

Bopilot

Bopilot er et tre-årig forskningsbasert innovasjonsprosjekt som startet opp i 2018 og som undersøker hvordan vi som kommune kan være en pådriver for alternative boligløsninger. 

Bopilot er bygget opp rundt to pilotprosjekter: Grønneviken i Bergen og Svartlamon i Trondheim. Begge prosjektene har søkelys på deling, fellesskapsløsninger, medvirkning og mangfoldig beboersammensetning. 

På konferansen fikk deltakerne blant annet høre fra prosjektene i Bergen og Trondheim, og fikk presentert mulige løsninger fra inspirerende prosjekter nasjonalt og internasjonalt.

På nett for hele Norge

Bopilotkonferansen ble strømmet via Youtube og var åpen for alle.

Slik var programmet

Ordstyrere var Anne Rokkan, journalist i Bergens Tidende, og  Trygve Lundemo, kommentator i Adressa. 

9.30 – 12.00  
DEL 1 UTFORDRINGER OG MULIGHETER: 
Hvorfor trenger vi nye sosialt bærekraftige boligløsninger? 

 • Velkommen 
  Eli Støa, prosjektleder Bopilot, professor, NTNU.
 • Fra sosial boligbygging til markedsliberal boligproduksjon 
  Ann Kristine Kronborg, kunsthistoriker og forfatter, OBOS
 • Behovet for en mer sosialt bærekraftig boligsektor 
  Marie Stender, antropolog og seniorforsker, Aalborg universitet
 • Bopilot Bergen 
  Tina Larsen, prosjektleder for Bopilot Bergen, seniorarkitekt, 
  Byarkitekten Bergen

PAUSE 15 MINUTTER

 • Bopilot Trondheim:Pådriv for en større tredje boligsektor-med rimelige leieboliger over hele byen 
  Vidar Vollan, prosjektleder for Bopilot Trondheim, arkitekt, Byplankontoret, Trondheim kommune
 • ABC for tredje boligsektor-inspirerende boligmodeller fra utlandet
  Ketil Gyberg, forfatter og frilansjournalist
 • Hvordan ble Vindmøllebakken til? 
  Randi Augenstein, arkitekt og daglig leder, Helen & Hard arkitekter

12.00-13.00 LUNSJ

13.00- 14.45        
DEL 2 HVORDAN KOMMER VI DIT? 

 • Utbyggerambisjoner 
  Ingemund Skålnes, daglig leder, OBOS Living Lab
 • Den tredje boligsektoren 
  Kathrine Standal, daglig leder, Boligstiftelsen i Trondheim
 • Arkitektens samfunnsrolle 
  Samtale mellom Byarkitekten i Bergen,Maria Molden, og president i Norske arkitekters landsforbund Adnan Harambasic
 • Rammevilkår og virkemiddelapparat i det norske boligmarkedet
  Hannah Gitmark, nestleder, Tankesmien Agenda
 • Husbankens rolle som pådriver for et større mangfold av botilbud og boligløsninger
  Samtale mellom Osmund Kaldheim, administrerende direktør Husbanken, og Hannah Gitmark
 • Hva kan kommunene gjøre?  Anbefalinger fra Bopilot
  Karin Høyland, arkitekt og forsker, SINTEF 
  Randi Narvestad, arkitekt og forsker, NTNU

PAUSE 15 MINUTTER

15:00 -15.45
Parallelle paneldebatter i Trondheim og Bergen: 

Trondheim: 
Hvordan kan kommunen bidra til å utvikle en sosialt bærekraftig og inkluderende utleieboligsektor hvor både tredje sektor, kommunen og profesjonelle utleiere med samfunnsansvar bidrar? 

 • Gjermund Gorset, Arbeiderpartiet, daglig leder Svartlamoen Boligstiftelse
 • Rigmor Frost, Frost eiendom
 • Are Øyasæther, byarkitekt, Trondheim kommune,
 • Eli Støa, prosjektleder Bopilot, professor NTNU

Bergen: 
Hvilke roller må kommunen innta for å være en effektiv pådriver for sosialt bærekraftige boliger med deleløsninger? Hvordan når vi ambisjonene for pilotbydelen Pilot Grønneviken?

 • Maria  Molden, Byarkitekt, Bergen kommune
 • Elisabeth Skage,  Bymiljøetaten i Bergen kommune, prosjektleder Pilot Grønneviken
 • Karin Høyland, forsker, Sintef
 • Lars Clementsen Pedersen, direktør eiendomsutvikling,Bergen og Omegn Boligbyggelag
 • Thor Haakon Bakke, byråd, Klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune
 • Toralf Igesund, beboerrepresentant fra det aspirerende seniorkollektivet Bølgen

16:00 
Slutt

 

Bopilot 5 april 2022