Building Dignity

Building Dignity er et internasjonalt program drevet av Raftostiftelsen, sammen med tre internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.

 Programmet setter fokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene, og hvordan menneskerettigheter påvirkes i byggenæringen både lokalt og globalt.

Building Dignity
Livssyklusen til de bygde omgivelsene
Bilde: Institute for Human Rights and Business (IHRB), norsk oversettelse Byarkitekten.

I rapporten «Rammeverk for verdighet i de bygde omgivelsener» presenteres overordnede prinsipper for hvordan menneskeverd og respekt for menneskerettigheter kan ivaretas i byutviklings- eller byggeprosjekter.

Rapporten anbefaler tiltak gjennom hele utviklingsprosessen: fra tomteervervelser, planlegging og finansiering til utforming, bygging, drift og bruk, riving og gjenbruk.

Videre kartlegger rapporten hvilke aktører som driver beslutningsprosessene rundt utformingen av de bygde omgivelsene, og gir anbefalinger som vil bidra til å konkretisere prinsippene i hvert enkelt prosjekt.

Er del av Living case studies

Building Dignity er assosiert med «Living case studies» (pilotprosjekter), som søker å implementere veikartet i praksis, og som vil gi muligheten til å dele erfaringer på internasjonalt nivå.

Mer informasjon om Building Dignity