Designsprint
Bopilot designsprint
Bilde: Byarkitekten

Designsprint om deleboliger

Bopilot designsprint skulle få frem konkrete romlige løsningsforslag til boliger med dele- og sambruksløsninger, med illustrasjoner av løsninger som kan danne grunnlag for en god diskusjon om temaet.

Designsprint er en av flere aktiviteter i BOPILOT med mål om å skape interesse, engasjement og diskusjon om byboliger, delekultur og bomiljø ved å involvere potensielle framtidige beboere, boligutviklere og arkitekter i prosessen.

Målet med alle aktivitetene i Bopilot har vært  å skape ny forståelse og økt engasjement og inspirasjon blant deltakerne, noe som kan bidra til at flere blir agenter og ambassadører som kan spre kunnskap og interesse for alternative boligmodeller.

designsprint
Flere metoder ble brukt for å finne løsninger
Bilde: Tina Larsen

Todagers workshop

I november 2019 ble det gjennomført en todagers workshop/ designsprint i regi av Byarkitekten i Bergen, utført i samarbeid med designbyrået Haltenbanken AS og arkitektbyrået Vill Mer AS. Målet var å finne gode løsninger for deleboliger ved hjelp av metodikken designsprint som er som er en innovativ metode for komplekse problemstillinger basert på Design thinking.

Fellesbord
Fellesbord til økt samhandling. Helen@Hard
Bilde: Tina Larsen

Tverrfaglig tilnærming

Tverrfaglig tilnærming er nøkkelen til suksess. Byarkitekten satte sammen tre tverrfaglige grupper bestående av utbygger, arkitekter og innbyggere, tilsammen syv personer i hver gruppe. Interessen for å være med var stor; over 90 personer meldte sin interesse til å delta og i løpet av to intense dager jobbet gruppene frem sine løsningsforslag. Hver av gruppene hadde med seg et arkitektbyrå med ansvar for å videreutvikle ideene til visuelle løsninger eller prototyper. Offentlig visning og diskusjon. En hel dag ble satt av til å presentere og diskutere løsningsforslagene, først internt i prosjektgruppen, og deretter som en offentlig visning med debatt og faglige innlegg fra arkitekter og politikere på Litteraturhuset i Bergen.

Disse tre teamene tegnet disse løsningsforslagene:

  • Fellesbord til økt samhandling: Arkitektkontoret Helen&Hard (med innspill i workshop fra TAG, BOB og innbyggere fra Bergen).
  • Ni rom og kjøkken: Arkitektkontoret LaLa Tøyen (med innspill i workshop fra MAD, OBOS og innbyggere fra Bergen).
  • Boden – på jakt etter ekstra kvadratmeter: Arkitektkontoret Haugen/Zohar(med innspill i workshop fra Rambøll, Veidekke og innbyggere fra Bergen).

Les rapporten og se løsningsforslagene fra Bopilot designsprint

Se video der Eva Aakerman forteller om felles møteplasser som bidrag til en aktiv pensjonisttilværelse

Andre artikler om designsprint