Det vi deler
Det vi deler. Fra den nordiske paviljongen på arkitekturbiennalen i Venezia 2021
Bilde: Nasjonalmuseet. Chiara Masiero og Luca Nicolo Vascon

NABO: hvordan skal vi bo sammen?

Kan arkitekturen hjelpe oss med å løse utfordringer rundt ensomhet, eldrebølge, økte boligpriser og klimakrise? Kan nye, kollektive boformer bidra til å løse noen av våre største samfunnsproblemer?

Denne boligutstillingen var et samarbeid mellom Byarkitekten i Bergen kommune, forskningsprosjektet BOPILOT, Nasjonalmuseet og de prisbelønte arkitektene Helen & Hard i 2022.

Se hvordan barna i Bergen vil vi skal bo 

I heftet “Et sted å møtes” presenteres mange av ideene til hva neste generasjon ønsker seg av fellesrom og møtesteder i de kommende nabolagene i Dokken og på Grønneviken.

Se arrangementoversikt på KODEs nettsider

Se utstillingen og delta på de mange arrangementene
Se utstillingen og delta på de mange arrangementene
Bilde: KODE

Utstilling for fremtiden

Utstillingens kjernetema tok for seg hvordan gode arkitektoniske løsninger kan gi kvalitet til boliger, hjem og felleskap. Den viste også hvordan det å inkludere fremtidige beboere, nabolag og fagfolk i planleggingsprosessen kan bidra til å skape god, bærekraftig arkitektur for enkeltpersoner, nabolag, boliger og hjem. 

 Vi ville tilrettelegge for en utstilling som også skulle fungere som en møteplass der vi kunne snakke sammen om boliger og nabolag, på tvers av roller og generasjoner. Ung og gammel, innbygger og utbygger, privat og byråkrat, kunstner og kremmer, alle er vi en NABO.

LES OGSÅ:
Inviterer boligutviklere, arkitekter og studenter til å sende inn prosjekter og ideer til boliger med deleløsninger.

Fra Vindmøllebakken
Fra Vindmøllebakken
Bilde: Helen&Hard

Det vi deler. En modell for bofellesskap

Sammen med Nasjonalmuseet presenterte vi en videreutvikling av installasjonen «Det vi deler. En modell for bofellesskap», også vist i den nordiske paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venezia 2021. Modellen viser en videreutvikling av  bokollektivet Vindmøllebakken i Stavanger og viser et utsnitt i full skala av et nytt bofellesskap. Her har Helen & Hard invitert en gruppe mennesker til å arbeide sammen med arkitektene om å utvikle et bofellesskap med en rekke delefunksjoner. Hver av beboerne har blitt spurt om hvor mye de er villig til å dele med sine naboer. Installasjonen viser hvordan samarbeid og arkitektur kan skape både fellesskap og bærekraftige bomiljøer.

Her får publikum ta del i hverdagslivet i et bokollektiv og se hva beboerne i Vindmøllebakken ville ha delt om de skulle ha strukket seg enda lengre enn de gjør i bofelleskapet i dag. Kanskje dette er en boform for nettopp deg?

Les mer om «Det vi deler.» på Nasjonalmuseet sine nettsider.

Møteplassen

Som del av utstillingen inviterte vi til en møteplass i 1. etg på KODE 2. Her kunne man se nyskapende boligprosjekter på tegnebord-stadiet og som kanskje snart ville bli bygget. Man kunne også la seg inspirere av kollektive boformer som allerede er bygget og lære mer om hvordan det kan oppleves å bo på denne måten. 

 Man kunne komme i kontakt og snakke med en boligutvikler eller en arkitekt som skal tegne og bygge boliger med deleløsninger, og kanskje møte sin nye NABO. Arkitekter og utbyggere kunne finne sine mulige fremtidige beboere.

Møteplassen på KODE ønsket å koble folk med alternative boligbehov, boligutviklere, næringslivet og byplanleggere, slik at boligene og nabolagene vi bygger nå og i fremtiden blir innovative, bærekraftige og svarer på de behovene folk har i dag. Hva kan vi dele? Hvordan skal vi bo sammen?  Hva er grunnen til at noen sosiale boformer fungerer og andre ikke? Sammen skulle vi finne retningen for deleløsninger anno 2022!

Møteplassen strakk seg ut fra museet mot alleen og Byparken utenfor og hadde fri inngang. Museet samarbeidet med Bergensinstitusjonen - kafe Smakverket, som serverte god mat og drikke både inne og utenfor KODE2.

NABOKVELD / NABONATT

KODE inviterte også til NABOKVELD og NABONATT; et fullspekket, faglig og folkelig, debattprogram om boliger, nabolag og alternative boligløsninger. 

Her snakket vi sammen om fremtidens boligarkitektur, det nye nabolaget gjennom innbyggerkvelder, utbyggerkvelder og medvirkningsaktiviteter mm.  I tillegg til det faglige programmet ble utstillingen fylt med ulike kulturelle kvelds- og helgearrangementer gjennom hele perioden. 

Slik så arrangementsoversikten ut for juni:

Bildet viser oversikt over tema og innledere for nabokveldene i juni 2022
Bilde: Byrakitekten/KODE

Kurator KODE: Sindre Nordås Viulsrød
Kurator Byarkitekten i Bergen/ prosjektleder BOPILOT: Tina Larsen