Arkitektur og menneskerettigheter

I juni 2018 vedtok Bergen bystyre at Bergen skal bli Norges første menneskerettighetsby. Dette betyr at kommunen skal legge menneskerettigheter eksplisitt til grunn for sin virksomhet.

Menneskerettighetsbyen Bergen
Bergen Norges første mennesekrettighetsby, vedtatt av et samlet bystyre i 2018
Bilde: Jostein Hole Kobbetvedt

Gjennom deltakelse i pilotprogrammet for Building Dignity vil Bergen kommune forsøke å konkretisere ambisjonen om å være menneskerettighetsby innenfor byutvikling, byforming og arkitektur. Her vil vi undersøke hvordan utforming og utbygging av kommunale bygg og eiendommer kan bidra til å skape et inkluderende bysamfunn, der respekt for menneskeverd er grunnverdien.

Bergen Inkluderingssenter, som skal etableres den gamle Lærerhøyskole på Landås, er det første byggeprosjektet som er meldt inn i pilotprogrammet Building Dignity.

Målet er at Bergen inkluderingssenter skal fremstå som et internasjonalt forbildeprosjekt når det gjelder å bruke arkitektur aktivt som virkemiddel for et inkluderende samfunn.

Statusen som pilotprosjekt innebærer at det i utviklingen av prosjektet prioriteres løsninger som ivaretar menneskelig verdighet på en måte som bygger opp om den overordnede målsettingen til Etat for inkludering.