Bergen inkluderingssenter

Bergen inkluderingssenter skal etableres i den gamle lærerhøyskolen på Landås. Her samles flere av tjenestene til Etat for inkludering under ett tak.

Grunnskole for voksne i Bergen, Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap, Introduksjonssenter for flyktninger og Etatens administrasjon skal flytte inn i bygget. I tillegg er det gitt plass for to nye leietakere; Bergen voksenopplæring (BVO) og Senter for migrasjonshelse (SEMI). Det er også gjort avtaler med Etat for idrett om sambruk av idrettsarealene.

Det ferdige bygget med uteområde og idrettsanlegg skal være mest mulig tilrettelagt for sambruk for nærmiljø, lag og organisasjoner. Senteret skal være et inviterende hus som fremmer inkludering og verdighet, og tilbyr et bredt spektrum av kultur-og idrettsaktiviteter åpent til nærmiljøet og frivillige organisasjoner.

Bergen Inkluderingssenter er det første byggeprosjektet som er meldt inn i pilotprogrammet Building Dignity. Piloten følger prosjektutviklingsprosessen, og skal pågå frem til åpningen av senteret i 2024. Prosjektet skal også evalueres to år etter ferdigstilling. Byarkitekten er rådgiver i pilotprosjektet.

Se film om Bergen inkluderingssenter under:

Skal prioritere løsninger som fremmer menneskeverd

Arbeidet i piloten handler om å prioritere løsninger som fremmer menneskeverd i alle ledd av prosjektutviklingsprosessen. Det gjelder både måten bygget blir utformet på, valg av byggemateriale, arbeidernes rettigheter i selve byggeprosessen, og hvordan bygget skal brukes og driftes.

Bergen inkluderingssenter var velegnet som pilot for Building Dignity, fordi det å fremme menneskeverd ligger sentralt i Etat for inkludering sine verdier, og fordi kommunen ønsker å utvikle forbilledlige bygg som gir merverdi for samfunnet. Kommunen ønsker å vise vei, og håper at andre aktører i byggebransjen blir gjort oppmerksom på hvordan deres aktivitet berører menneskerettigheter både lokalt og globalt.

Bergen inkluderingssenter
Bergen inkluderingssenter er det første pilotprosjektet i Building Dignity
Bilde: HLM Arkitektur/3RW arkitekter

Les mer:
 

Om byggeprosjektet Bergen Inkluderingssenter

 Se også:   Se prosjektomtale fra entreprenøren