Bergen inkluderingssenter

Bergen inkluderingssenter skal etableres i den gamle lærerhøyskolen på Landås. Her samles Etat for inkludering, Nygård skole og introduksjonssenteret for nyankomne flyktninger i Bergen på ett sted.

Senteret skal være et inviterende hus som fremmer inkludering og verdighet, og tilbyr et bredt spektrum av kultur-og idrettsaktiviteter åpent til nærmiljøet og frivillige organisasjoner.

Bergen Inkluderingssenter er det første byggeprosjektet som er meldt inn i pilotprogrammet Building Dignity. Piloten følger prosjektutviklingsprosessen, og skal pågå frem til åpningen av senteret i 2024. Prosjektet skal også evalueres to år etter ferdigstilling. Byarkitekten er rådgiver i pilotprosjektet.

Se film om Bergen inkluderingssenter under:

Skal prioritere løsninger som fremmer menneskeverd

Arbeidet i piloten handler om å prioritere løsninger som fremmer menneskeverd i alle ledd av prosjektutviklingsprosessen. Det gjelder både måten bygget blir utformet på, valg av byggemateriale, arbeidernes rettigheter i selve byggeprosessen, og hvordan bygget skal brukes og driftes.

Bergen inkluderingssenter var velegnet som pilot for Building Dignity, fordi det å fremme menneskeverd ligger sentralt i Etat for inkludering sine verdier, og fordi kommunen ønsker å utvikle forbilledlige bygg som gir merverdi for samfunnet. Kommunen ønsker å vise vei, og håper at andre aktører i byggebransjen blir gjort oppmerksom på hvordan deres aktivitet berører menneskerettigheter både lokalt og globalt.

Bergen inkluderingssenter
Bergen inkluderingssenter er det første pilotprosjektet i Building Dignity
Bilde: HLM Arkitektur/3RW arkitekter

Les mer:
 

Om byggeprosjektet Bergen Inkluderingssenter

 Se også:   Se prosjektomtale fra entreprenøren