Møteplass
MØTEPLASSEN Bopilotkontoret
Bilde: Anne Kringstad

Bopilotkontoret - En møteplass om deleboliger for innbyggere og utbyggere

Bopilotkontoret er møteplassen for dere som vil bo mer sosialt og dere som vil bygge slike boliger.

Bopilotkontoret er stedet hvor du som ønsker deg en  bolig der du også har tilgang til flere fellesarealer møter utbyggere som bygger slike boliger, får informasjon og kan påvirke utformingen av kommende boligprosjekter. 

På Bopilotkontor-møtene kan utbyggere som ønsker det få presentere sine boligprosjekter med deleløsninger.

Det første Bopilotkontor arrangementet gikk av stabelen i slutten av november 2023 og ble kjapt fulltegnet, noe som kan tyde på at mange er nysgjerrige på hva en boform som inneholder fellesløsninger kan innebære.

Se video fra det første møtet:

Det blir flere Bopilotkontor i 2024, ett i vinter og ett 31. mai under aldringsfestivalen Generasjon.

Les mer om det første Bopilot arrangementet her

Etterlyser flere utbyggere med deleprosjekter

Bopilotkontoret vil gjerne ha kontakt med utbyggere/boligutviklere som planlegger nye boliger med fellesskapsløsninger og  ønsker å presentere prosjektet sitt på neste Bopilotkontor. 

Kontakt: Prosjektleder Tina Larsen hos Byarkitekten

Bopilotkontoret gjennomføres med Klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet

Rektangulær logo Bolpilotkontoret