Har undersøkt bergensernes forhold til delekultur

Målet for Bopilot digitale medvirkning var å undersøke Bergensernes holdning til og modning for delekultur og boliger med dele- og sambruksløsninger.

Digital spørreundersøkelse
Digital spørreundersøkelse om alternative boligløsninger
Bilde: Byarkitekten

Vi ville også komme i kontakt med innbyggere som er interessert i alternative boligmodeller og som ønsket å være med i aktivitetene i Bopilot.

Digital spørreundersøkelse til beboere i Bergen

Den digitale medvirkningen ble gjennomført gjennom utsendelse av en digital spørreundersøkelse til beboere i Bergen. Undersøkelsen var åpen i uke 34 -37 i 2019. Den ble utsendt via sms til 7500 personer i Bergen i alderen 20-69 fordelt på de 8 bydelene i Bergen.  Link til undersøkelsene ble i tillegg distribuert via facebooksider.  Det var i alt 766 personer som valgte å gå inn på undersøkelsen.

Den digitale medvirkningen ble planlagt og gjennomført i samarbeid med LEVA urbandesign.
 

Den innledende medvirkningen ble gjennomført for å nå disse målene:

  • Komme i kontakt med interesserte aktører i Bergen og i nærmiljøet rundt Grønneviken
  • Få kontakt med innbyggere som ville delta i Bopilot designsprint, intervjuer om delebolig og arrangementer om deleboliger
  • Få kunnskap om boligpreferanser og interesse for delekultur hos ulike beboergrupper
  • Skape blest, kunnskap og interesse om/for alternative boligformer med delekultur
  • Skape etterspørsel etter alternative boligformer med delekultur på Grønneviken i Bergen.
  • Få innsikt i hvilke boligfunksjoner bergenserne kunne tenke seg å dele med andre.

Hvilke boligfunksjoner ønsker bergenserne å dele?

Den digitale medvirkningsundersøkelsen viser at hos de som er positive til sambruk, scorer felleshus med arrangementer og fellesverksted/hobbyrom høyt hos alle aldersgrupper. Sykkelparkering er en populær delefunksjon blant respondentene som er under 60. Den yngre aldersgruppen er generelt sett mer opptatt av deling av funksjoner som går på mobilitet, som delebil, delesykler og sykkelparkering. Dette gjelder spesielt aldersgruppen 30-39. Den yngre generasjonen i aldersgruppen 20-29 er spesielt opptatt av flerbrukshall med aktiviteter, mens ekstra gjesterom scorer høyt hos de eldre.

Interesse for deling
​ Bilde fra rapporten som viser interessen for deling av ulike funksjoner. Bilde: Byarkitekten ​
Bilde: Byarkitekten

Mange vil dele felleshus og sykkelverksted, men ikke fullt så mange ville per 2019 dele kjøkken.

Felleskjøkken var en av funksjonene som ikke scoret så høyt på listen over hva bergenserne vil dele med andre. Kanskje noen av respondentene trodde at spørsmålet om felleskjøkken innebar at man da ikke i tillegg ville ha sitt eget kjøkken? Og kanskje grunnen til dette er at vi ikke har erfaring med å bo med felleskjøkken, ikke kjenner noen som bor slik, rett og slett ikke har nok pilotprosjekter som viser oss hva det vil innebære?

Derfor ser vi behovet for å vise konkrete løsninger på det vi snakker om. Og derfor arrangerte vi som neste aktivitet Bopilot Designsprint.