Gå tilbake til:
Du er her:
Teatergaten 16
Teatergaten 16
Bilde: Christine Hvidsten

Levende by Bergen

Levende førsteetasjer er identitetsskapende og skaper tilhørighet. Jo mer liv i første etasje, jo mer liv i byen.siden 2018 har Byarkitekten kartlagt tomme næringslokaler i Bergen sentrum.

Sammen med By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Fragment og kommunene Arendal, Lærdal og Tromsø har Design og arkitektur Norge (DOGA) utforsket nye metoder for å fylle tomme sentrumslokaler.

Prosjekt Levende lokaler

Sammen med Hordaland Fylkeskommune viste Byarkitekten høsten 2018 frem resultatet av Levende lokaler-prosjektet, i form av vandreutstillingen «Levende Lokaler! Fra sentrumsdød til sentrumsglød».

Levende lokaler utstillingsåpning
Fra sentrumsdød til sentrumsglød. Åpning av utstillingen Levende lokaler i 2018
Bilde: Thomas Cook

I forlengelsen har Byarkitekten fortsatt utforskingen av tematikken under tittelen Levende by Bergen. Byliv er viet et eget kapittel i Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi, under overskriften «Ny arkitektur skal stimulere til et vitalt byliv på gateplan».

 

Årlig kartlegging av tomme næringslokaler

I samarbeid med Plan- og bygningsetaten har Byarkitekten hatt en årlig kartlegging av antall tomme næringslokaler i en avgrenset del av Bergen sentrum, i tillegg til å sette søkelyset på denne viktige problemstillingen i ulike fora, blant annet gjennom kronikker.

Kartlegginger

Tomme lokaler kartlagt i 2019
Tomme lokaler kartlagt i 2019
 

 

 

 

Kronikker


Bylivsprisen

Bylivsprisen  løfter frem aktører som fremmer bylivet og gjør Bergen mer attraktiv. Prisen ble delt ut første gang under Bergen kommunes byutviklingskonferanse i 2019.