Gå tilbake til:
Du er her:
Ulsmåg skole
Ulsmåg skole består av 90% trematerialer, som gir et robust og varig inntrykk, Ola Roald arkitektur, 2011.
Bilde: Eva Rosa H. Roald

Merverdien av å bygge i tre

Trevirke har særegne egenskaper og gir muligheter som andre materialer ikke har. Trær former landskapene våre, og bruken av tre er identitetsskapende da den er forankret i byggetradisjonene våre.

Norsk byggeskikk, særlig her på Vestlandet og i Bergen, tar utgangspunkt i tre. Trevirke er et naturlig materiale som åpner opp for miljøvennlige byggeløsninger. Det er bærekraftig, gir et godt inneklima og har positive helseeffekter. Det er brukervennlig og kan forlenge byggets levetid ved at det enkelt kan transformeres og gir store valgmuligheter. Trevirke stimulerer, inspirerer og beriker våre sanselige og romlige opplevelser. Disse kvalitetene er viktige å ha med som grunnlag når Bergen kommune bestiller bygg og byrom.

Bergen kommunes tresatsing har tre som et sentralt virkemiddel for å styrke Bergen i forhold til arkitektur, særpreg, identitet og livskvalitet, og er en fordypning av Arkitektur- og byformingsstrategien, særlig når det gjelder punkt 2 «Estetiske opplevelse», punkt 5 «Bymiljøer med egenart», punkt 7 «Lav energi- og ressursbruk», og punkt 8 «Endringsdyktig by» .

Link til Arkitektur+