Handlingsplan for Grønn strategi

Hva er handlingsplanen for Grønn strategi?
 

Handlingsplanen inneholder tiltak som Bergen kommune har ansvar for å gjennomføre for å nå målene i Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen. Tiltakene skal bidra til at vi når målene for de 12 satsingene i strategien. For hvert tiltak er det definert hvorvidt det er behov for nye midler, eller om det kan finansieres innenfor inneværende budsjett. Det er også satt et tidsrom for når tiltaket skal gjennomføres.

Handlingsplan for Grønn strategi

Viktig at alle bidrar

Handlingsplanen inneholder tiltak som kommunen har ansvar for å gjennomføre, enten alene eller i samarbeid med andre aktører. Mange nødvendige tiltak er derimot utenfor kommunens handlingsrom. For at vi sammen skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2030 er det viktig at både næringslivet, akademia, innbyggere, organisasjoner og andre offentlige aktører bidrar med klimatiltak. 

Her kan du lese planen

Du finner hele handlingsplanen her:

Bærekraftig mobilitet