Tilskudd til borettslag og sameier

Tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og varighet. Husk å sjekke om ordningen er aktiv og når søknadsfristen er.

Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
Borettslag og sameier i Bergen kommune kan søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner. 

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen 
Kommunen ønsker at tilskuddsordningen for urbant landbruk skal stimulere til at flere går sammen om å dyrke spiselige vekster i byrom, parker og bomiljø. Da kan vi få en grønnere by, gode nabomiljø og nye møteplasser.