Tilskudd til privatpersoner, borettslag og sameier

Tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og varighet. Husk å sjekke om ordningen er aktiv og når søknadsfristen er.

Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
Borettslag og sameier i Bergen kommune kan søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner. 

Tilskudd til varmepumpe i privat bolig 
Eiere av privat bolig i Bergen kan få støtte til å kjøpe inn og installere varmepumpe i eget hjem. Hensikten er å få ned energibruken fra bygg og boliger i Bergen. 

Tilskudd til energitiltak i borettslag og boligsameier
Borettslag og boligsameier i Bergen kommune kan få støtte til å gjennomføre energitiltak. Hensikten er å få ned energibruken fra bygg og boliger i Bergen.

Tilskudd til kjøp av elsykler og el-lastesykler for privatpersoner 
Privatpersoner kan søke om støtte til kjøp av lastesykkel eller el-lastesykkel. Bergen kommune ønsker at flere skal få anledning å bruke elektrisk sykkel i sin hverdag, til glede for helse, miljø og trivsel.

Tilskudd til urbant landbruk i Bergen 
Kommunen ønsker at tilskuddsordningen for urbant landbruk skal stimulere til at flere går sammen om å dyrke spiselige vekster i byrom, parker og bomiljø. Da kan vi få en grønnere by, gode nabomiljø og nye møteplasser. 

Tilskudd til solceller 
Det er mulig å søke om støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og private næringsbygg.