Tilskudd til bedrifter

Tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og varighet. Husk å sjekke om ordningen er aktiv og når søknadsfristen er.

Tilskuddsordning for grønn næringsutvikling
Tilskuddsordning for grønn næringsutvikling retter seg mot omstilling av eksisterende og utvikling av nye bærekraftige verdikjeder. Tilskuddene skal skal bidra til reduserte utslipp, mindre forsøpling, færre miljøskader, sirkulær økonomi og omstillingsarbeid som bidrar til grønnere verdikjeder.

Tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter
Bedrifter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av elektriske varebiler kan søke om tilskudd. 

Mer informasjon: Tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter

Tilskudd til solceller
Det er mulig å søke om støtte til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og private næringsbygg. 

Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer
Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og begrenser miljøbelastningen ved produksjon og gjennomføring av kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer, samt til etablering av nye klimavennlige praksiser innenfor både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturfeltet.