Tilskudd til bedrifter

Tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og varighet. Husk å sjekke om ordningen er aktiv og når søknadsfristen er.

Tilskuddsordning for grønn næringsutvikling
Tilskuddsordning for grønn næringsutvikling retter seg mot omstilling av eksisterende og utvikling av nye bærekraftige verdikjeder. Tilskuddene skal skal bidra til reduserte utslipp, mindre forsøpling, færre miljøskader, sirkulær økonomi og omstillingsarbeid som bidrar til grønnere verdikjeder.

Tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter
Bedrifter som skal oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur for elektriske varebiler kan søke om tilskudd. 

Mer informasjon: Tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter