Gå tilbake til:
Du er her:

Natur

Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak
Illustrasjon: Helene Helland/Asplan Viak

«Bergen går tom for nye boliger!» 

Sier meglerne. Klimastrategien sier at vi må bruke områder vi allerede har bygget ut også til de nye byggeprosjektene våre, i stedet for å bygge ned natur. Hva mener dere? 

  1. Et viktig grep for å unngå nedbygging av natur, er å bygge tettere der vi allerede har boliger, skoler, næringsbygg og infrastruktur. Hva tenker dere om å bo tettere og bygge høyere for å unngå nedbygging av natur?
  2. Hvilke områder i Bergen mener dere er gode eksempler på at balansen mellom natur og utbygging er ivaretatt? Hvilke områder mener dere er eksempler på det motsatte?
  3. Har dere andre innspill til hvordan vi kan veie behovet for å verne naturen i Bergen opp mot behovet for nye boliger, barnehager, eller sykkelveier?

Trykk her for å komme til innspillskjema.