Gå tilbake til:
Du er her:
Rune Bakervik, byråd for byutvikling åpner Hjertesone ved Minde skole
KLIPPET SNOREN: Rune Bakervik, byråd for byutvikling, markerte åpningen av hjertesonen ved porten inn til skolegården på Minde skole.
Bilde: Håvard Prestegården

Åpnet Bergens første hjertesone ved Minde skole

Mindre bilkjøring skal gjøre det tryggere å gå og sykle til skolen.

Hjertesone ved Minde skole.
PARKERING FORBUDT: I deler av gaten utenfor skoleporten er det nå blitt forbudt å parkere. Tanken er at de eneste bilene som nå skal stoppe her, er de som skal slippe av eller hente barn fra SFO.
Bilde: Håvard Prestegården

Minde skole er den første i Bergen som har etablert en såkalt hjertesone rundt skolegården. Dette ble markert med en offisiell åpning tirsdag.

Målet med hjertesoner er å skape trygge omgivelser rundt skolene ved hjelp av en kombinasjon av fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.

– Målet er at flest mulig barn skal gå og sykle til skolen og å redusere biltrafikken rundt skolen med trygge av- og påstigningsplasser, sa byutviklingsbyråd Rune Bakervik under åpningen.

Hjertesone ved Minde skole.
SAMARBEID: Arild Vang i Bymiljøetaten og prosjektleder Åslaug Bergsvåg er to av mange som har jobbet med å få laget hjertesonen ved Minde skole.
Bilde: Håvard Prestegården

Fjernet parkering

Hjertesonearbeidet i Bergen startet med et bystyrevedtak i 2016 om at alle skoler skal ha en egen trafikksikkerhetsplan og opprette egne hjertesoner. 33 skoler har nå levert trafikksikkerhetsplan, og 31 av de 66 skolene i kommunen er i gang med arbeidet med å etablere hjertesoner.

På Minde skole er disse fysiske tiltakene gjort:

  • Parkering forbudt i deler av Fredlundveien. Denne delen er nå forbeholdt av- og påstigning i forbindelse med SFO
  • Stopp forbudt i veikrysset Fredlundveien/Grønnestølveien
  • Fjerning av en jordvoll i Grønnestølveien for å skape bedre sikt ved fotgjengerovergang
  • En bosskonteiner og et ladepunkt for kommunale tjenestebiler er flyttet
Hjertesone ved Minde skole.
EGNE SKILT: Skiltet utenfor skolegården minner bilister om hvorfor det nå er blitt forbudt å parkere rett utenfor skoleporten.
Bilde: Håvard Prestegården

Egne skilt

– Det er også viktig å huske at det gjøres mye holdningsskapende arbeid, for eksempel med gågrupper og sykkelprosjekt. FAU ved skolen engasjerer seg sterkt i dette, sier prosjektleder Åslaug Bergsvåg.

Hun håper nå at flere elever vil få lyst til å gå og sykle til skolen, og at flere foreldre ser at de ikke trenger å kjøre barna sine.

Ved utkanten av hjertesonen er det satt opp et eget skilt.

– I motsetning til “stopp forbudt”- og “parkering forbudt”-skiltene har ikke hjertesoneskiltene noen juridisk betydning for bilistene. Men de minner kjørende om at de er i en hjertesone, forklarer Arild Vang, konsulent i Bymiljøetaten.

Flere hjertesoner kommer

Hjertesone ved Minde skole.
PÅMINNELSE: Det er fortsatt lov å kjøre bil forbi Minde skole, men håpet er at bilistene skal ta enda mer hensyn til gående og syklende barn i området.
Bilde: Håvard Prestegården

De involverte forteller at hjertesonen ved Minde skole allerede har fått minst én praktisk konsekvens: Tidligere brukte ansatte en plass rett utenfor skolen til parkering – det gjør de ikke nå lenger.

– Vi vet at de andre skolene i Bergen er i prosess med trafikksikkerhetsplaner og hjertesoner, og vi ser frem til flere åpninger av hjertesoner på andre skoler i Bergen utover høsten og våren, sier byutviklingsbyråd Rune Bakervik.

 

Videre på internett