Gå tilbake til:
Du er her:
Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten, Per-Arne Hvidsten Larsen, byråd for finans, næring og eiendom og Thor Haakon Bakke, byråd for  klima, miljø og byutvikling.
VIL HØRE DIN MENING: Klimadirektør Stina Ellevseth Oseland har ledet arbeidet med utkastet til den nye klimastrategien. Nå er utkastet lagt ut til høring av byrådet, her representert ved Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling (til h.) og Per Arne Hvidsten Larsen, byråd for finans, næring og eiendom.
Bilde: Håvard Prestegården

Legger fram utkast til ny klimastrategi

Bergen skal trappe opp klimainnsatsen. Nå kan du si din mening om den nye versjonen av Grønn strategi.

Klimaetaten i Bergen kommune har laget en oppdatert versjon av Grønn strategi, som er navnet på klimastrategien bystyret vedtok i 2016.

– Utkastet blir lagt ut til offentlig høring. Det betyr at vi ønsker innspill fra alle bergensere om hvordan Bergen skal være en pådriver for en offensiv, radikal og rettferdig klimaomstilling, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Ikke bare klimagassutslipp

Tidligere klimaarbeid har først og fremst handlet om kutt av klimagassutslipp innenfor Bergens geografiske grenser. 

– Det nye forslaget er mer omfattende, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.

– Vi har utvidet forståelsen av hva kommunalt klimaarbeid handler om: Vi tar inn over oss ny forskning, koblingen mellom naturkrise og klimakrise, viktigheten av sirkulær omstilling og det å forberede oss på følgene av et endret klima, sier Oseland.

Fire hovedmål

Derfor har strategiutkastet fire hovedmål:

Kutte direkte utslipp – I Bergen er direkte klimagassutslipp redusert med 85 prosent fra 2009 til 2030. 

Sirkulere ressursene – I 2030 er det materielle forbruket og avfallsmengden vår redusert og minst 65 % av avfallet blir til nye ressurser. 

Bevare naturen – Bergen verdsetter naturen og finner løsninger som gagner både naturen og klima. Vi styrker naturens evne til å ta opp klimagasser og til å håndtere klimaendringene.

Forberede for endring – I 2030 kan Bergen håndtere effektene av klimaendringer og utnytter mulighetene i omstillingen til lavutslippssamfunnet

  • temasiden om Grønn strategi kan du følge arbeidet med strategien, og lese om flere måter du kan delta i og påvirke klimaarbeidet i Bergen kommune.