Dette mener bergenserne om ny klimastrategi

Her kan du lese alle høringsinnspillene til forslaget til ny Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030.

Til sammen 42 skriftlige innspill, fra både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner, ble sendt inn til Bergen kommune innen fristen 19. september.

– Den mangfoldige listen over innsendere viser noe av det aller beste med demokratiet vårt. Alle som har noe på hjertet blir hørt. Nå må vi gjøre grundige vurderinger av om, og i så fall hvordan, hvert innspill skal bakes inn i klimastrategien, sier Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten.

Nå starter det omfattende arbeidet med å gå gjennom alle meninger, råd og kommentarer. Innspillene vil bli oppsummert og besvart i et dokument som vil følge saken videre til bystyret.  

Les innspillene: