Antikvarisk dokumentasjon for kommunale bygninger

Her finner du antikvarisk dokumentasjon til flere kommunale barnehager, kulturbygg, administrasjonsbygg og kulturinstitusjoner.

Antikvarisk dokumentasjon for kommunale bygninger bilde
 
 

Byantikvaren har dokumentert en rekke kommunale bygninger med kulturhistorisk verdi. Bygningene har ulikt formelt vern. Dette skyldes flere forhold. De dokumenterte bygningene er likevel alle definert som verneverdige bygninger av Byantikvaren og bør forvaltes som det. Bygningene er i kategoriene barnehager, kulturbygg og administrasjonsbygg. I samråd med Byantikvaren, har Etat for bygg og eiendom valgt ut bygningene med verneverdi innenfor de tre kategoriene og gitt Byantikvaren i oppdrag å lage enkle kulturhistoriske rapporter for disse.

 

Vedlegg