Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.04.2021
Merknadsfrist: 01.06.2021
Saksnummer: 201519485
Arealplan-ID: 65120000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Gnr. 114 bnr. 236, 258, 136 mfl.

Plankonsulent Ard Arealplan AS og En til En Arkitekter AS foreslår på vegne av Montasje Kompagniet AS detaljregulering for et område ved Kokstadvegen i Ytrebygda bydel.

Planforslagets hovedformål er bolig og næring herunder forretning, tjenesteyting og grønnstruktur. Det foreslås en samlet utnyttelsesgrad på %-BRA=200%. Bakgrunnen for planarbeidet er utarbeidelse av reguleringsplanforslag i tråd med områdereguleringsplan for Kokstad øst.

Viktige tema i planprosessen har vært utfordringer med støy, adkomstforhold, renovasjon samt omfanget av foreslåtte bebyggelse.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad