Bestefar trodde det var dommedag

Den 20. april 1944 opplevde bergenserne den største katastrofen i byens 900-årige historie og den verste ulykken i Norge av sitt slag under 2.verdenskrig.

Eksplosjonen sett fra Skansen mot Festningskaien.
Eksplosjonen sett fra Skansen mot Festningskaien. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.
Bilde: null

Bergen Byarkiv markerte 60-årsdagen for eksplosjonen av "Voorbode" med denne utstillingen.

Virkningene av eksplosjonen var katastrofale. 160 personer ble drept, over 5000 personer ble såret, og store materielle og kulturelle verdier gikk tapt.

Utstillingen er laget av Bergen Byarkiv ved Åsta Vadset og Mona Nielsen. Mesteparten av illustrasjonsmaterialet er hentet fra våre arkiver. I tillegg har vi gjengitt en del beretninger fra personer som selv opplevde eksplosjonsulykken. Takk til alle dere som har bidratt!

Fakta

Beretninger fra bergensere

Kilder