Gå tilbake til:
Du er her:
Tresatsing i Bergen kommune
Vil fremme økt bruk av tre, som gir en god opplevelse for alle sanser og godt inneklima. Her Skansemyren barnehage, HLM arkitektur, 2017
Bilde: Pål Hoff

Bergen kommunes tresatsing

Bergen kommune ønsker å fremme satsing på økt bruk av tre i både offentlige og private prosjekter.

Tre som bygningsmateriale har positiv innvirkning på miljøet og er i tillegg velegnet med hensyn til godt inneklima, fleksibilitet og som bærer av kulturarv. Disse gode egenskapene gjør at Bergen kommune vil satse på økt bruk av tre.

En plattform for videreutvikling av tre i Bergen

Cirka  40 prosent av arealet i Bergen kommune er dekket av skog.  Tre som bygningsmateriale er og har vært en grunnleggende del av byggetradisjoner i Bergen. Vi har derfor gode erfaringer og tradisjoner med å bygge i tre.

Bilde av forsiiden til trestrtegien Tre+
Bilde: Byarkitekten

Byarkitekten har utarbeidet Trestrategi for Bergen kommune, kalt TRE+. Strategien skal være kommunens virkemiddel for å fremme økt og riktig bruk av tre i bygde omgivelser. Bergen kommune skal være en pådriver for økt kunnskap, innovasjon og erfaringsutvekslinger om tre, samt være en forbilledlig aktør som inspirerer flere til å bygge i tre.

Med de store klimautfordringene vi står overfor, er det spesielt viktig at kommunens strategier og planer, hver for seg og sammen, bidrar til å virkeliggjøre målet om Bergen som Norges grønneste storby. Forslaget til TRE+ går derfor i takt med byrådets politiske plattform om redusert klimagassutslipp, og vil være et utfyllende verktøy til Grønn strategi, Arkitektur - og byformingsstrategien, og Kulturminnestrategien.

Forslag til TRE+ forventes behandlet i det siste bystyremøtet før sommeren. 
 

Les mer om bruk av tre i Arkitekturstrategien TRE+