Illustrasjon forebygging av mobbing

Forebygge mobbing

Hvordan kan vi forebygge at mobbing oppstår og utvikler seg?

Innsatsen mot mobbing må starte tidlig. Helt fra barna er små må vi gi dem mot, tillit og selvverd og lære dem omsorg og respekt for andre.

Vi har alle behov for å være en del av et fellesskap. For noen barn og unge kan redselen for å havne utenfor føre til at de tar uheldige valg i samspill med andre, for å sikre at de selv er inkludert.

Mobbing handler ikke bare om enkeltbarn, men om grupper som helhet. Det er systemet barnet innretter seg etter, og det barnet gjør for å være med som avgjør om en mobbekultur får utvikle seg. 

Skal vi hindre at mobbing utvikler seg, må vi som voksne være bevisste og ta ansvar. Voksne må sørge for trygge og forutsigbare miljø mellom barn, ikke bare i barnehagen og på skolen, men også på fritidsarenaene.

Les mer om forebygging:


Tips til foreldre og foresatte
Forebygging i barnehage og skole