Illustrasjon, figur holder forstørrelsesglass

Hvordan oppdage mobbing?

Det er ikke alltid lett å oppdage om et barn blir plaget, krenket eller mobbet. Her er noen av tegnene som kan tyde på at det er noe galt.

Alle barn og unge er ulike. Mens noen er åpne og har lett for å fortelle om hvordan de har det, holder andre ting mer for seg selv. Barn som opplever mobbing vil vanligvis ikke betro seg til voksne uten videre. Barnet kan føle skyld og skam over det som skjer. Det kan også være vanskelig å sette ord på følelser og hendelser. Noen ønsker ikke å bry de voksne med sine problemer. Andre kan oppleve trusler fra mobberne som gjør dem redde for å si ifra.

Tegn på mobbing  

Barn som blir mobbet endrer ofte atferd eller gir uttrykk for fysiske plager. Noen av tegnene du bør være oppmerksom på er: 

 • Vil ikke gå på skolen/barnehagen
 • Er redd for å gå til og fra skolen
 • Går omveier til og fra skolen
 • Mister eller har ødelagte bøker, leker eller klær
 • Unngår venner og andre barn
 • Blir fort sint
 • Mister selvtillit
 • Har mye vondt i magen eller hodet 
 • Sliter med å sove
 • Har sår, skrammer og blåmerker

Hva kan du gjøre?

Når et barn ikke har det bra, må vi som voksne være ekstra på vakt. Barn som opplever mobbing kan ofte virke avvisende og uinteresserte i å snakke. Det er likevel viktig at vi voksne tar initiativ til dette. 

Noe av det viktigste du kan gjøre er å få barnet til å åpne seg og snakke om situasjonen. En slik samtale må gjøres på en trygg og varsom måte, slik at barnet har tillit til deg og at du kan håndtere det de forteller deg.

Noen tips:

 • Anerkjenn barnets opplevelse
 • Forsikre barnet om at mobbingen ikke er dets feil
 • Vis barnet at du er der for det og at du ønsker å hjelpe
 • Gi håp om at ting kan ordne seg og bli bra

Les også om hvordan du kan snakke med barn som blir mobbet.