Illustrasjon mobbing

Mobbing

Altfor mange barn og unge i Bergen blir mobbet. De kan oppleve at voksne ikke merker det, eller de blir ikke tatt på alvor når de forteller om det.

Mobbing og krenkelser kan sette fysiske og psykiske spor. Slike opplevelser kan få alvorlige og langvarige konsekvenser, og øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner.

Selv om mobbingen stopper, kan de som opplever dette få varige sår som hemmer livsglede og livsutfoldelse videre i livet.

Våre barn og ungdommer skal ikke oppleve å bli stengt utenfor felleskapet, enten det er i barnehagen, på skolen, på fritidsarenaen eller digitalt. Alle har rett på en trygg og god oppvekst, der de kan trives og utvikle seg. 

Det er alltid voksnes ansvar å ta mobbing på alvor.