Lenker og nyttige dokumenter

Her finner du nyttige lenker

Barnehageloven

Barnehagene styres av Barnehageloven. En endring av loven trer i kraft fra januar 2021. Formålet med endringene er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Gå til Lov om barnehager.

Opplæringsloven kapittel 9A

Skolen styres av Opplæringsloven. Kapittel 9A handler om det psykososiale miljø i skolen, og dermed plaging, krenkelser og mobbing. Gå til Opplæringsloven på Lovdata

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget en helt egen nettressurs som tar opp mange tema rundt forebygging og håndtering av mobbing. En nyttig ressurs med gode forklaringsvideoer som også kan hjelpe deg.
Gå til nettside

Forandringsfabrikken

Råd og erfaringer direkte fra barn. På nettsidene deres finner du viktige rapporter og opplæringsfilmer. Høsten 2020 lanserer de "TRYGG & VARM SKOLE - et godt læringsmiljø for barn i grunnskolen». 
Gå til nettside

Mobbeombodet

I Vestland fylke har vi to mobbeombud etter fylkessammenslåingen. Mobbeombudet skal være en støtte til foreldre og barn i mobbesaker. Mobbeombudet er også tilgjengelig på Snapchat og Facebook hvis du vil stille spørsmål. Gå til nettside

Dubestemmer.no

En nettside om personvern og nettvett for barn og unge i alderen 9 til 18 år. Målet med opplegget er å gi økt bevissthet, refleksjon og kunnskap om personvern og de valgene ungdommene gjør ved bruk av digitale medier.
Gå til nettside

Barnevakten

Barnevakten gir mange råd innhold og adferd som skal unngås. Mobbing gjennom sosiale medier eller utestenging i spill skjer som oftest på barnas fritid, men hvem har egentlig ansvaret for å rydde opp? Foreldrene eller skolen? Gå til nettside

Voksne for barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn. På nettsiden sin har de informasjon om flere viktige tema som gjelder barn og unge, blant annet mobbing.  Gå til nettside

Nyttige dokumenter