Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon fylkesmannen

Fylkesmannen

Som oftest finner skolen gode løsninger på problemet men hvis du eller barnet ditt mener at det ikke blir gjort nok eller at tiltakene ikke virker, kan du melde saken til Fylkesmannen.

Du kan klage til Fylkesmannen dersom:

  • Skolen ikke tar deg på alvor når du sier fra
  • Skolen lager en plan du ikke er enig i, og som du ikke får påvirke 
  • Saken bare har blitt verre etter at du sa ifra
  • De voksne på skolen ikke gjør det som står i den skriftlige planen
  • Det er andre ting som gjør at du fremdeles ikke har det trygt og godt på skolen

Hva gjør Fylkesmannen?

Fylkesmannen er et kontor bestående av mange ansatte med ulik kompetanse, ikke bare én mann. Fylkesmannen skal sørge for rettssikkerheten til innbyggerne og passe på at skolene følger lover og regler slik at elevene har det trygt og godt.

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort en god nok jobb i en sak som gjelder plaging, krenking eller mobbing, kan de bestemme hva kommunen skal gjøre. De kan komme med konkrete tiltak som skolen skal gjennomføre. De setter frister og sørger for at kommunen følger opp. Hvis kommunen ikke gjør det kan de gi bøter.

Illustrasjon: Meldeprosessen hos Fylkesmannen
 
 

Når og hvordan melder du fra til Fylkesmannen?

For at du skal kunne melde en sak til Fylkesmannen må du først ha tatt kontakt med rektor og det må ha gått minst en uke siden du varslet skolen. Er det helt spesielle tilfeller kan du ta kontakt med Fylkesmannen uansett. De kan også gi råd til deg om ditt barns rettigheter.

Dersom du ønsker å melde fra til Fylkesmannen kan du bruke dette skjemaet:

Digitalt skjema for å melde fra til Fylkesmannen

Hvis Fylkesmannen avviser din klage

Hvis Fylkesmannen undersøker saken og mener at skolen har gjort det man kan forvente og at planen videre er god nok, kan de avvise klagen. Hvis du er uenig i det kan du klage til Utdanningsdirektoratet. Da må du først sende klagen til Fylkesmannen, som vil vurdere den på nytt før de sender den videre til Utdanningsdirektoratet. De vil så vurdere saken og bestemme hva som skal skje videre.