Figur med tenkeboble som inneholder spørsmålstegn

Når barnet mobber

Hva gjør du når barnet ditt mobber andre? Din reaksjon har stor betydning for om mobbingen fortsetter.

Mistenker du at barnet ditt mobber, eller du får meldinger om at dette skjer? Da er det viktig å holde hodet kaldt. Ikke gå i forsvar, men tenk at dette er noe du må ta på alvor og komme til bunns i. Ofte har barn som mobber det selv vanskelig.

Dette kan du gjøre:

Snakk med barnet 

  • Ta opp mobbeatferden med barnet ditt uten å komme med pekefingre eller trusler.
  • Vær tydelig på at mobbingen må stoppe. 
  • Vis barnet at det kan stole på deg og at du er der når ting blir vanskelig.
  • Veiled barnet med å rette opp negative strategier, for eksempel ved å vise at man kan føle seg bra gjennom å gjøre noe positivt for andre.

Vis vilje til å løse problemet

  • Meld fra til barnehage, skole eller fritidsarenaen der mobbingen skjer.
  • Kontakt eventuelt de foresatte til barnet som blir mobbet. 
  • Vis vilje til dialog og samarbeid for å løse problemet.

Flere tips til foresatte:

Vær en god rollemodell

Snakk positivt om andre, vær raus og inkluderende. Da hjelper du barnet ditt med å utvikle gode sosiale ferdigheter. Barn tar etter foreldre sine. Det hjelper ikke at du sier til barnet at det er viktig å være snill og grei, hvis du selv snakker nedsettende om andre.

Snakk sammen om følelser

Reflekter sammen og hjelp barnet med å sette ord på følelser. Still spørsmål og få dem til å undre seg: «Hva tenkte hun og hva følte hun når du sa det til henne?» Når barnet lærer om egne og andres følelser, forstår det også bedre sammenhengen mellom handlinger og følelser. Barn må få hjelp til å stå i vanskelige følelser, sette grenser for seg selv og respektere andres grenser i stedet for å velge løsninger som går ut over andre.

Bygg sosial kompetanse

Sosial kompetanse forebygger problematferd og mobbing. Når barn lærer seg sosiale ferdigheter kan de lettere sette seg inn i andres situasjon. Dette har betydning for å få og beholde venner, og for å forstå hvordan det kan oppleves å bli holdt utenfor, ikke ha venner eller være litt annerledes. 

Vær tilstede på sosiale medier

Vær til stede i sosiale medier, uten å overvåke. Det kan være lurt å snakke om eller tidvis sjekke barnets bruk av Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier.

Les mer om hvorfor mobbing oppstår
Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber?