Illustrasjon byombudet

Byombudet

Byombudet hjelper med råd, veiledning og hjelp med klager. De kan påpeke feil og mangler i saksbehandling, eller hjelpe deg hvis du opplever deg dårlig behandlet av kommunen.

Byombudet kan også forklare saksgangen og fortelle deg om klageordninger.

Snakk med Byombudet!

Byombudet har taushetsplikt, og alle uttalelsene våre er rådgivende. Byombudet er et uavhengig kontrollorgan underlagt bystyret. Byombudet skal påse at kommunen ikke gjør feil eller urett mot folk som bor i kommunen. 
En stor del av arbeidet til byombudet består i å gi informasjon, råd og veiledning til befolkningen. 
Ombudet har spesielt fokus rettet blant annet mot barn og unge, og rapporterer om feil eller mangler til Bystyret.

Mobbing og Byombudet

Byombudet har allerede en rolle som lokalt mobbeombud i flere konkrete mobbesaker. I konkrete mobbesaker som Team Skyfritt involveres i skal det gis informasjon til foresatte om byombudets funksjon og muligheten for foresatte å benytte byombudet i sin sak om det er ønskelig og behov for dette.

Mer informasjon om Byombudet