Illustrasjon: Hva er mobbing

Hva er mobbing?

Det er vanlig å forstå mobbing som gjentatte og bevisste negative handlinger fra en eller flere personer, rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg.

Det finnes ulike definisjoner av hva mobbing er. For den som opplever mobbing er dette likevel noe konkret, som ikke kan prates vekk eller  bortforklares. Den som blir mobbet er ikke i tvil om hva som skjer. Mobbing handler om å bli gjort ensom av andre og fratatt tryggheten du trenger for å fungere. 

Når mobbing utvikler seg

Utestenging, krenkelser og plaging kan utvikle seg til mobbing hvis dette er systematisk eller pågår over tid.

Når barn, unge eller voksne utsetter andre for denne type atferd, må dette tas tak i så tidlig som mulig. Alle som oppdager utestenging, krenkelser og plaging skal derfor melde fra.

Eksempler på mobbing kan være: 

  • å bli holdt utenfor
  • å få ulike typer negativ oppmerksomhet
  • å bli slått, dyttet eller pirket på
  • å bli presset eller truet til å gjøre ting du ikke ønsker selv

Direkte mobbing

Mobbingen er synlig for andre med åpne fysiske eller verbale angrep.

Indirekte mobbing

Dette er mobbing som foregår mer i det skjulte. Eksempler kan være å stenge noen ute fra vennegjengen, baksnakke, spre negative rykter eller sende meldinger med negativt innhold på mobil eller i sosiale medier.

Digital mobbing

Når mobbingen skjer med digitale verktøy på ulike digitale arenaer kaller vi det digital mobbing. Mobbingen kan for eksempel foregå via mobil, tekstmeldinger, e-post, bilder, video, via ulike nettsider og apper, og i ulike sosiale medier.

Illustrasjon digital mobbing
 
 

Digital mobbing kan være:

  • å dele bilder uten tillatelse eller mot noens vilje
  • å skriver meldinger som sårer eller krenker
  • å holde noen utenfor grupper systematisk la være å gi «likes»

Digital mobbing skiller seg fra tradisjonell mobbing ved at den kan skje når som helst og hvor som helst. Dette gjør at den som mobbes ikke kan føle seg trygg noe sted. I tillegg er gjerne det som publiseres eller deles synlig for mange, noe som kan gjøre belastningen ekstra stor.

Digital mobbing kan også være vanskelig å oppdage, fordi den skjer på arenaer der det vanligvis er færre voksne til stede.

Selv om digital mobbing foregår mest utenfor skolen, vil det ofte påvirke skolehverdagen. Derfor har skolen plikt til å gripe inn.

Les mer om digital mobbing på udir.no