Illustrasjon Team Skyfritt

Team Skyfritt - kontakttelefon: 408 12 562

Opplever du at barn og unge blir plaget, krenket eller mobbet, skal du kontakte barnehage eller skole. Om dette ikke fører frem, kan Team Skyfritt bistå med hjelp og veiledning.

Team Skyfritt er et veilednings- og innsatsteam som består av seks rådgivere. Teamet skal jobbe for en trygg og god oppvekst for barn og unge i Bergen kommune.

Team Skyfritts rolle

Hvis et barn blir plaget, krenket eller mobbet, er det viktig med et godt samarbeid mellom barnet, foresatte og barnehage/skole. Det er barnehagen eller skolen som skal sette i verk tiltakene og sikre at mobbingen stopper. Om dette ikke fører frem, kan Team Skyfritt bidra med veiledning og hjelp. 

Team Skyfritt kan bistå med: 

  • veiledning i samtaler og observasjoner
  • dialogstøtte og deltagelse i samarbeidsmøter
  • raskere og tettere oppfølging i vanskelige mobbesaker
  • hjelp til evaluering av tiltak
  • utforming av aktivitetsplaner sammen med barn, barnehage, skole  og foresatte

Forebygging

Team Skyfritt jobber også forebyggende, ved å være et støttesystem for barnehager og skoler i arbeidet for å sikre inkluderende og gode leke- og læringsmiljø.     

Fritidsarenaer

På sikt skal Team Skyfritt samarbeide med ulike fritidsarenaer for barn og unge. Det trengs et bredt samarbeid for å sikre en inkluderende og god oppvekst for barn og unge. Foresatte, barnehage, skole og fritidsarenaer har alle viktige roller i dette arbeidet. 

Kontakt Team Skyfritt

Ring oss gjerne på telefon 408 12 562 for å få veiledning. Hvis ikke vi svarer, kommer vi tilbake til deg så snart vi har mulighet.