Illustrasjon forebygging foreldre

Tips til foreldre og foresatte

Hjemmet er en viktig arena hvor barn og unge tilegner seg og øver på sosiale ferdigheter. Derfor har du som foresatt en nøkkelrolle i forebyggingen av mobbing.

Snakk med barna

Alle barn trenger å utvikle evne til refleksjon, forståelse av følelser og sosial kompetanse. Da blir de også bedre rustet til å håndtere mobbing, enten den rammer dem selv eller andre. Barn som har slike sosiale ferdigheter får lettere venner og klarer bedre å holde på dem. De blir også bedre på å løse konflikter som oppstår. 

Hjemmet er en viktig arena for å lære disse tingene. Snakk med barnet om handlinger og væremåter, følelser og hvordan mennesker skal behandle hverandre allerede fra 2-3-årsalderen. Hjelp barnet å sette seg inn i andres situasjon og se andres behov.

Når barnet ditt kommer hjem og forteller om en som ble holdt utenfor lek, kan det være en god anledning til å snakke med barnet om det som skjer:

  • Hva tenker du om det som skjedde?
  • Hvordan tror du han opplevde å bli holdt utenfor?
  • Hvorfor tror du vennene gjorde det?
  • Hva kan du gjøre neste gang du ser en elev bli holdt utenfor leken?

Når dere tenker høyt sammen om slike situasjoner, kan barnet ditt lettere sette seg inn i hvordan det er å bli satt utenfor, ikke ha venner og være litt annerledes. Det kan bidra til at barnet ditt neste gang noe skjer kan gripe inn og støtte andre som opplever noe liknende.

Voksne er rollemodeller

Som foreldre er vi viktige rollemodeller for barna våre. Når vi snakker positivt om andre, hjelper vi dem med å utvikle gode sosiale ferdigheter. Ikke prat stygt om andre foran barna. Vær inkluderende og vis toleranse. Lær barna konfliktløsning og å bruke språket til å formilde tanker og følelser. Vis også barna at det er lov til å feile og å si unnskyld.

Mobbing er alltid voksnes ansvar

Skal vi vinne kampen mot mobbingen krever det at skole, hjem og lokalmiljø har en samordnet tilnærming til mobbing. Ved å arbeide for vennskap flyttes fokuset fra mobbing, og vi bør ha en tilnærming som fokuserer på hele barnegrupper.

Mange barn vet mer om hvordan man mobber enn hvordan man inkluderer, rett og slett fordi vi voksne snakker mer om hva man ikke skal gjøre, enn hva man skal gjøre. 

Selv om mobbing er barnas problem, er det alltid vi voksne som har ansvaret.

Noen tips:

  • Bli kjent med andre foreldre! En god relasjon mellom de foresatte, og et etablert foreldrefellesskap, vil styrke følelsen av et felles ansvar for at alle barn skal ha det bra i barnehagen/på skolen.
  • Ta opp spørsmål på foreldremøter og drøft sammen.
  • Snakk om god nett-oppførsel hjemme, om å sette grenser, være skeptisk og vise respekt.
  • Lær barna at hvis de har noe stygt å si, skal de holde det inni seg.
  • Start vennegrupper i regi av skolen eller foreldre.
  • Gjør barna klar over at det å stenge noen ute, spre rykter og lignende også er mobbing og fortell dem hvor alvorlig det kan være.

Vil du vite mer?