Illustrasjon når tiltak ikke virker

Når tiltak ikke virker

Barnehager og skoler finner vanligvis gode løsninger mot plaging, krenking og mobbing. Opplever dere likevel at innsatsen eller tiltakene ikke strekker til, er det mulig å få hjelp andre steder.

Illustrasjon, Team Skyfritt

Team Skyfritt

Team Skyfritt er et veilednings- og innsatsteam som skal hjelpe barn, unge, foresatte, barnehager, skoler og fritidsarenaer. Teamet kan bistå i vanskelige mobbesaker der vanlige rutiner ikke strekker til, eller der barn, unge og foresatte opplever at de ikke når fram. Les mer om Team Skyfritt.

Illustrasjon, Mobbeombudet

Mobbeombudet

Mobbeombudet jobber for alle barn og unge i Vestland fylke og er spesialist på det psykososiale miljøet til denne gruppen. Mobbeombudet skal hjelpe barn, unge og foreldre i spørsmål som handler om krenkelser, plaging og mobbing. Les mer om Mobbeombudet.

Illustrasjon: Byombudet

Byombudet

Byombudet skal bistå alle innbyggere i Bergen kommune. De skal særlig hjelpe barn, unge og andre utsatte for å sikre at det ikke blir gjort feil eller urett. De kan også hjelpe i saker som handler om krenkelser, plaging og mobbing. Les mer om Byombudet.

Illustrasjon: Fylkesmannen

Statsforvalter

Fylkesmannen er en myndighet der en kan sende klage hvis en ikke er fornøyd med hvordan en mobbesak er håndtert i skolen. Les mer om Statsforvalteren.

Bytte skole

Illustrasjon: Bytte skole eller barnehage

Loven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Ved plaging og mobbing skal tiltak settes inn, og bytte av skole skal derfor i utgangspunktet være unødvendig. Les mer om skolebytte.